Lid worden

Word lid en profiteer van de voordelen van het lidmaatschap. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is al ruim 35 jaar dé beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten in Nederland. Ruim 2.000 leden profiteren van de voordelen van het lidmaatschap: kennis, belangenbehartiging en producten en diensten.

Lidmaatschap

Afhankelijk van uw persoonlijke situiatie biedt de NVMT het lidmaatschap in verschillende contributietarieven aan. Zo is er een speciaal studenten- en partnerlidmaatschap, een lidmaatschap voor rechtspersonen en zelfs ook een gratis lidmaatschap.

De voordelen op een rij:

 • Producten, diensten en advies op maat
 • Richtlijnen en publicaties
 • Lezingen en workshops: speciaal voor NVMT leden
 • Jaarlijks NVMT-congres
 • Patiënten-informatie over manuele therapie
 • Gratis toegang tot wetenschappelijke artikelen van wetenschappelijke tijdschriften

De NVMT is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de International Federation of Orthopedic Physical Therapists (IFOMPT), de World Confederation Physical Therapy (WCPT) en de World Health Organisation (WHO).

Contributie

De ALV  heeft ingestemd met de onderstaande contributiebedragen voor 2019:

 • Geregistreerd NVMT lidmaatschap € 227,00
 • Student / aspirant lidmaatschap gratis**
 • Buitengewoon lid/ senior leden (niet werkzaam 60+) € 25,00
 • Belangstellende leden € 188,00
 • Leden rechtspersonen € 328,00
 • Partners € 410,00 *  (dit houdt een partnerreductie van € 44,00)

**  Partnerlidmaatschap
Mocht u gebruik willen maken van de mogelijkheid van een partnerlidmaatschap van de NVMT, dan kunt u een mail sturen naar ledenadministratie@kngf.nl met als bijlage een kopie van uw trouwakte/trouwboekje,  samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. Wilt u daarbij a.u.b. aangeven of u zowel van het partnerlidmaatschap van het KNGF als het partnerlidmaatschap van de NVMT gebruik wilt maken? In deze mail geeft u ook aan bij wie u van de partnerkorting gebruik wilt maken. Bij deze persoon zal het abonnement op FysioPraxis worden stopgezet.

** Gratis 1 jaar lidmaatschap NVMT.
U kunt gebruik maken van het gratis lidmaatschap indien u dit binnen 3 maanden na het ontvangen van bewijs van afstuderen of uitgifte van het diploma aanvraagt. Het gratis lidmaatschap is geldig voor de duur van 1 jaar. Na dit jaar wordt het automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. Indien u besluit hier niet langer gebruik van te willen maken, verzoeken wij u dit uiterlijk 1 maand voor beëindiging aan ons door te geven via ledenadministratie@kngf.nl.  U kunt gebruik maken van het aanmeldformulier, vermeld hierop dat het gaat om een gratis lidmaatschap o.v.v. 'gratis: afgestudeerd'.
 

Trefwoorden: