Accreditatie NVMT-Symposium 2019

Accreditatie is toegekend met 6 punten voor de registers Manueel-, Algemeen fysio-, en Sportfysiotherapeut alsmede ook bij het Keurmerk Fysiotherapie.