Posterwedstrijd – NVMT Award

Ook dit jaar organiseren we een posterwedstrijd voor zowel studenten als onderzoekers. Wij nodigen studenten en collega’s van harte uit om een abstract gerelateerd aan manuele therapie in te sturen. Het mag een manueel therapeutisch onderwerp in de breedste zin betreffen.

Algemene regels en richtlijnen voor het indienen van abstracts

Algemene regels en richtlijnen voor het indienen van abstracts vindt je hieronder. Wanneer de poster wordt geselecteerd voor deelname, dan kun je gratis naar het symposium! Er wordt wel verwacht dat je tijdens de pauzes bij je poster staat en deze toelicht voor bezoekers.

Aanmeldingen moeten voor 1 april 2020 binnen zijn en kun je indienen via dit formulier.

Indienen van abstracts

Abstracts kun je indienen in het Nederlands of Engels. Elk abstract krijgt een eigen nummer toegewezen, gebruik dit nummer in eventuele correspondentie aangaande dit abstract. Na de deadline kunnen ingediende abstracts niet meer worden gewijzigd. 

Tijdspad:

01 april 2020

Deadline abstracts indienen

09 april 2020

Bericht aan inzendingen over deelname ja/nee

09 mei 2020

Symposium

Vormgeving van het abstract:

Het totale abstract bevat tussen de 1.500 - 3.300 tekens en bevat alle relevante onderstaande genoemde items.

 1. Titel (maximaal 20 woorden
 •  Beschrijft duidelijk het abstract (minimaal 30 en maximaal 250 tekens)
 1. Auteurs
 • Volledige namen
 • Contactgegevens van de auteurs:

i.Volledige naam

ii.Naam van de organisatie

iii.Plaats van organisatie

iv.Land

v.Email-adres

vi.Telefoonnummer

 1. Achtergrond:
 •  Wat was de context
 • Waarom was het belangrijk dat de studie uitgevoerd is.
 1. Methode:
 • Welke principes, onderzoeksmethoden, analysemethoden en materialen zijn gebruikt.
 1. Resultaten:
  • Vat de belangrijkste resultaten samen
 2. Conclusies:
  • Wat kan worden geconcludeerd en adviezen voor toekomstig onderzoek.
 3. Implementatie:
  • Hoe moeten de onderzoeksresultaten worden geïmplementeerd in de praktijk?
 4. Sleutelwoorden
  • Maximaal 3 
 5. Subsidies:
  • Beschrijf hoe het onderzoek gefinancierd is.
 6. Ethiek:
  • Beschrijf toestemming/ ontheffing van een METC vereist/ niet van toepassing. Tevens of deze al dan niet ontvangen is.

Trefwoorden: