Natuurlijk word ik lid van de NVMT!

Word lid en profiteer van de voordelen van het lidmaatschap. De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is al ruim 35 jaar dé beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten in Nederland. Ruim 2.000 leden profiteren van de voordelen van het lidmaatschap: kennis, belangenbehartiging en producten en diensten.

De voordelen op een rij:

  • Producten, diensten en advies op maat
  • Richtlijnen en publicaties
  • Lezingen en workshops: speciaal voor NVMT leden
  • Jaarlijks NVMT-congres
  • Patiënten-informatie over manuele therapie
  • Gratis toegang tot wetenschappelijke artikelen

De NVMT is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de International Federation of Orthopedic Physical Therapists (IFOMPT), de World Confederation Physical Therapy (WCPT) en de World Health Organisation (WHO).

Het lidmaatschap

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie biedt de NVMT het lidmaatschap in verschillende contributietarieven aan.

De NVMT kent de volgende vormen van lidmaatschap:

Lid*
Geregistreerd in het deelregister manueel therapeut van het CKR of Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Partners*
Voor leden NVMT die met elkaar gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract hebben gesloten.

Buitengewoon lid*
Niet geregistreerd in het deelregister manueel therapeut van het CKR of Stichting Keurmerk Fysiotherapie.

Aspirant/ student lid*
Een aspirant/student-lid dient ingeschreven te staan bij een door de NVMT en KNGF erkende masteropleiding of anders geformuleerd een masteropleiding die toegang geeft tot het CKR-deelregister manuele therapie of het deelregister manuele therapie van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en lid is in één van de categorieën van lidmaatschap van het KNGF.

Belangstellend lid
Niet werkzaam als fysiotherapeut, maar wel werkzaam in het vakgebied. Werkzaam als fysiotherapeut in het vakgebied, maar niet in Nederland.

Leden rechtspersonen
Vertegenwoordigen van een instelling.

*  Je kunt alleen lid worden van de NVMT in combinatie met een lidmaatschap van het KNGF. Voor opname in het register manuele therapie geldt deze eis niet. Dan bestaat de keuze uit registratie in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) of Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Contributie

Onderstaand de bedragen voor de contributie voor 2019

Gratis 1 jaar lidmaatschap NVMT na afronden opleiding manuele therapie

Je kunt gebruik maken van het gratis lidmaatschap van de NVMT indien je dit binnen 3 maanden na het ontvangen van bewijs van afstuderen of uitgifte van het diploma aanvraagt.

Het gratis lidmaatschap is geldig voor de duur van 1 jaar. Na dit jaar wordt het automatisch omgezet in een betaald lidmaatschap. Indien je besluit hier niet langer gebruik van te willen maken, verzoeken wij je dit uiterlijk 1 maand voor beëindiging aan ons door te geven via ledenadministratie@kngf.nl.

Inschrijven via www.mijnkngf.nl

Doorlooppad voor het NVMT- lidmaatschap:

  • Ga naar mijnkngf.nl en log in met uw inloggegevens. Indien u nog niet bent ingeschreven bij MijnKNGF (hoeft men geen lid voor te zijn), dan dient u dit eerst te doen.
  • Na het inloggen op MijnKNGF ziet u nu uw eigen pagina met alle gegevens. Ga (bovenin) naar Lidmaatschap en IOF.
  • Op deze pagina kunt u bij lidmaatschappen zich aanmelden voor het NVMT-lidmaatschap.

Of door onderstaand inschrijfformulier te printen en op te sturen aan:

Secretariaat NVMT
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Trefwoorden: