NVMT Regioambassadeurs

Om een aantal speerpunten uit het NVMT meerjarenplan vorm te gaan geven is het idee gekomen om een aantal enthousiaste manueel therapeuten te werven die de NVMT kunnen ondersteunen in de realisatie hiervan. Gezamenlijk vormen deze groep manueel therapeuten de NVMT Regioambassadeurs.

Speerpunten

  • Ledenbinding en aantrekken van nieuwe leden
    Het is van belang dat we met onze grote groep manueeltherapeuten een eenheid vormen. Via de regio willen we bestaande en nieuwe activiteiten een boost geven, zodat leden en elkaar vaker ontmoeten en eventueel een  regionaal netwerk kunnen vormen.
  • Profilering
    Manuele therapie moet als een sterk merk gezien gaan worden. Samen met andere beroepsinhoudelijke verenigingen (waaronder de musculoskeletale groep) kunnen er regionaal vakinhoudelijke avonden georganiseerd worden waarbij we kunnen laten zien welke rol wij hierin hebben, waarin we ook andere stakeholders zoals specialisten, zorgverzekeraars etc. kunnen betrekken.

Wie zijn het?

Regio Noord-West
- Tom Wijnands 

E-mail: RegioNW@nvmt.nl

Regio Zuid-West                 
- Ingeborg Husen

E-mail: RegioZW@nvmt.nl 

Regio Noord-Oost
- Ronald Reezigt, Willem Langoor, Alfred Feikens

E-mail: RegioNO@nvmt.nl

Regio Zuid-Oost
- Ron van Heerde en Rob Thijssen

E-mail: RegioZO@nvmt.nl

Trefwoorden: