NVMT - YOUNG PROFESSIONALS

“Een netwerk van en voor jonge, ambitieuze professionals werkzaam in de gezondheidszorg en specifiek als Master Manueel Therapeut.”

Onze visie

Het NVMT-Young Professionals is binnen Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie een netwerk van en voor jonge, ambitieuze professionals werkzaam in de gezondheidszorg met het specialisme “Master Manuele Therapie” tot en met 35 jaar.

NVMT-Young Professionals en de NVMT verrijken en inspireren elkaar. We zijn ervan overtuigd dat het innoverend vermogen van jonge professionals in combinatie met het netwerk en de kennis en ervaring van voorgaande generaties leidt tot nieuwe, innovatieve en betere oplossingen voor vraagstukken van mensen met complexe problemen in hun houding- en bewegingsapparaat. Maar ook voor het verbeteren en versterken van de positie van het specialisme manuele therapie in de gezondheidszorg en de interactie tussen zorgverleners in de 1e en 2e lijn.

We willen graag jonge collega’s inspireren een actieve bijdrage te leveren aan ons mooie vak voor nu maar vooral ook voor de toekomst!

De NVMT-Young Professionals wordt gevormd door:  

Tom Wijnands, Melvin Bos, Willem Langoor en Marjolein Tetteroo

Wie zijn de commissie Young Professionals

“Ik ben Marjolein Tetteroo. Ik werk sinds 2010 als fysiotherapeut en ben in 2016 afgestudeerd als manueel therapeut. Ik heb een praktijk in Rijswijk en werk daarnaast ook in Rotterdam. Naast het werken in de praktijk wil ik graag wat bijdragen aan de versterking van de positie van ons vak. Hoe kunnen wel elkaar nog sterker maken? Ik denk dat daar een grote rol weggelegd is voor de nieuwe generatie manueel therapeuten. Daarom heb ik me aangesloten bij de Young Professionals commissie.”

“Ik ben Tom Wijnands, en ben vanaf de start betrokken bij de commissie Young Professionals. Sinds 2012 ben ik manueel therapeut. Ik ben praktijkhouder in de omgeving van Haarlem. Ik vind het belangrijk om aangesloten te zijn bij de NVMT omdat een vereniging onze positie in de soms sterk veranderende zorgmarkt kan vertegenwoordigen. Zelf vind ik het belangrijk om ook een steentje bij te dragen, zodat we onze toekomst kunnen verstevigen!” 

"Ik ben Melvin Bos en ben sinds 2012 werkzaam als fysiotherapeut en sinds 2018 als manueel therapeut. Ik werk in een eerstelijnspraktijk in Leiden en ben daarnaast mede-eigenaar van Talking Physio. Het zorglandschap veranderd sneller dan ooit en vraagt meer van de jonge manueel therapeut om toekomstbestendig te zijn en te blijven. Doordat ik vakinhoudelijke kennis combineer met innovatie, actuele ontwikkelingen en netwerk vanuit Talking Physio en dit mee kan nemen naar de Young Professionals commissie hoop ik daarin mijn aandeel te kunnen leveren."

Je kunt ons bereiken via: YPN@nvmt.nl .

Trefwoorden: