25 juni 2020

Gebruik van VBI tests

Onlangs is een artikel verschenen over het gebruik van de VBI tests, ook wel positionele tests of pre-manipulatieve tests genoemd.

Conclusie

In het artikel in Musculoskeletal Science and Practice gaan de auteurs in op de waarde van deze testen, naar aanleiding van een recente discussie hierover in de wetenschappelijke literatuur (Thomas en Treleaven, 2020; Kerry e.a., 2020Thomas en Treleaven, 2020).

De conclusies van het artikel zijn dat de VBI tests geen waarde lijken te hebben in de pre-manipulatieve screening en dat er vraagtekens gesteld kunnen worden bij rationale van de tests. Het gebruik van de testen wordt dan ook afgeraden door de auteurs. Lees het artikel hier.

Belangrijk om te vermelden is dat volgens de NVMT beroepsnorm hoog-cervicale manipulaties de meest betrouwbare en valide pre-manipulatieve testen zullen worden toegepast, zoals opgenomen in het IFOMPT Framework. Het IFOMPT Framework wordt momenteel herzien en zal later dit jaar gepresenteerd worden, waarna ook de NVMT beroepsnorm een update zal krijgen.