23 juni 2020

In Memoriam - Aad van der El

02-02-1935 - 02-06-2020 In een liefdevolle omgeving zachtjes uit het leven weggegleden

Over Aad

Aad heeft als rector van de S.O.M.T grote verdienste gehad in de ontwikkeling en het onderwijs van de Manuele Therapie in Nederland. Met zijn inspiratie als rector en docent was hij een voorbeeld voor veel manueeltherapeuten die bij de S.O.M.T. zijn opgeleid. Daarnaast was hij auteur en medeauteur van twee boeken over manuele therapie, getiteld: Wervelkolom Manuele Diagnostiek en Wervelkolom Behandeling. Deze Nederlandse leerboeken waren toonaangevend en vormden deels leidraad voor docenten en studenten. Met veel inspanning en tomeloze energie heeft hij een cursusgebouw gerealiseerd in Amersfoort wat erg belangrijk was als leeromgeving van de opleiding manuele therapie.

Zijn motto was: “Ik kom uit een stad (Rotterdam) waar ze alleen maar overhemden verkopen met opgerolde mouwen.”

Het is mede zijn verdienste dat de Manuele Therapie een positie verworven heeft binnen de Nederlandse gezondheidzorg, met name wat betreft de erkenning en honorering ervan bij zorgverzekeraars en verwijzers. Aad was een uniek persoon, wilskrachtig, soms hard, recht voor zijn raap, maar met het hart op de goede plek.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en alle dierbaren veel sterkte toe in het verwerken van dit persoonlijke verlies.

Docenten en oud-docenten manuele therapie

Oral history

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie interviewde Dhr Van der El begin van dit jaar.