24 juni 2020

Nieuw: NVMT podcast, eerste onderwerp MT Ned(t)

De NVMT start een nieuw initiatief: NVMT Podcast. Regelmatig zullen podcasts over verschillende onderwerpen beschikbaar komen. Abonneer je je alvast op ons podcast-kanaalenblijf zo op de hoogte van actuele ontwikkelingen over manuele therapie en de NVMT. De eerste podcast die voor 1 juli beschikbaar komt heeft het onderwerp: MT Ned(t)

Podcast MT Ned(t)

Naar aanleiding van onze eerdere poll met de vraagstelling over MT-Ned(t) blijkt uit de reacties dat het merendeel niet bekend is met MT-Ned(t). We hechten veel waarde aan alle input vanuit onze beroepsgroep en zijn dan ook zeer content dat er veelvuldig gereageerd is op de poll. Reden dus om een podcast te organiseren met als doel informatie te geven over de aanleiding en de mogelijke invulling van kwaliteitsborging door de eigen beroepsgroep. Samen met manueel therapeuten en praktijkhouders vanuit het werkveld willen we bepalen welke weg we in kunnen slaan om de borging van de kwaliteit van ons vak in eigen hand te nemen. 

We in op de volgende vragen: ‘Wat is MT-Ned(t)? Welke doelen kunnen worden bereikt met MT-Ned(t)? En hoe kun je dit doen? Waarom is het zo belangrijk om dit in het leven te roepen? Welke kansen zien we hierbij? En welke valkuilen moeten voorkomen worden? Hoe onderscheidt MT-Ned(t) zich nu van andere netwerken? Welke effecten heeft MT-Ned(t) op onze positie als manueel therapeut binnen de zorg?’

In gesprek met..

In deze eerste podcast gaat Talking Physio in gesprek met NVMT-voorzitter Gerard van der Wees, bestuurslid Marianne de Roon, praktijkhouders Tom Wijnands en Judith Verbeek en manueel therapeut Sjoerd Kielstra over MT-Ned(t).
Centraal staat de stelling: ‘We werken volgens het beroepsprofiel met betrekking tot het stellen van de indicatie en het te volgen behandeltraject en spreken elkaar daarop aan.’

Volg NVMT Podcast kanaal

NVMT Podcast

Vragen

En heb je nu al een vraag over dit onderwerp? Dan kun je deze voor a.s. maandag 29 juni sturen naar: secretariaat@nvmt.nl.