07 juni 2020

Over MT-Ned(t): een interview met Gerard van der Wees en Francois Maissan

‘Op dit moment staan we op een kruispunt: zetten we MT-Ned(t) door of niet.' NVMT-bestuursleden Gerard van der Wees en Francois Maissan vertellen in een kort interview over MT-Ned(t), de gedachte erachter en waarom het kan lonen een pilot te gaan draaien. 'Met MT-Ned(t) willen we ernaartoe dat er alleen maar specialistisch behandeld en dus gedeclareerd wordt als dat nodig is.'

Kwaliteit manuele therapie

De kwaliteit van de (master) manuele therapie wordt geborgd doordat de therapeut de juiste opleiding heeft, voldoet aan de eisen van het kwaliteitsregister KRF NL of SKF en door doelmatig te werken binnen het beschreven domein. Gerard: ‘De NVMT gaat graag nog een stapje verder en vindt dat ook de regie over de kwaliteit van de volledige behandeling van de (master) manueel therapeut binnen de beroepsgroep manuele therapie hoort te liggen. Ik bedoel hiermee dat het begint bij het stellen van de juiste diagnose (alléén manuele therapie als dat nodig is) tot aan het op een juiste manier afhandelen van de declaratie (alléén manuele therapie declareren als manuele therapie nodig was).’ 

MT-Ned(t)

Dit wil de vereniging via MT-Ned(t) organiseren. Gerard: ‘Met MT-Ned(t) hebben we voor ogen om als beroepsgroep een zelfregulerend systeem te ontwikkelen waarin je stimuleert dat mensen declareren overeenkomstig de uitgevoerde behandeling. Binnen het netwerk nemen we als manueel therapeuten zelf de verantwoordelijkheid voor de juiste behandeling met daar bijpassend declaratiegedrag.’

Alléén specialistisch als dat nodig is

Gerard: ‘Op dit moment staan we op een kruispunt: zetten we MT-Ned(t) door of niet. Als je kijkt naar het behandelgemiddelde van een manueel therapeut dan is dat laag, gemiddeld rond de vijf zittingen. Alleen vanuit die getallen bezien is de noodzaak om MT-Ned(t) op te richten misschien niet zo groot. Maar als je kijkt naar imago en vertrouwen dan heeft het zeker meerwaarde. Waarom? Helaas zie je dat manuele therapie soms wordt gedeclareerd omdat het kan en niet zozeer omdat de patiënt het nodig heeft. Met MT-Ned(t) willen we ernaartoe dat er alleen maar specialistisch behandeld en dus gedeclareerd wordt als dat nodig is.’  

‘Ik geef een voorbeeld: Je stelt een behandeltraject van 13 behandelingen op waarin je 3 of 4 keer manuele therapie toepast en declareert, een aantal behandelingen als fysiotherapie toepast en ook als zodanig declareert en een aantal behandelingen als groepsoefentherapie tegen het bijbehorende tarief declareert. Het totale behandeltraject als geheel is dan voordeliger dan als je alleen maar manuele therapie zou declareren. Door alléén specialistisch te behandelen en te declareren als dit echt nodig is, hopen we het vertrouwen van zorgverzekeraars in onze beroepsgroep te vergroten.’

Vertrouwen

Francois: ‘Het draait inderdaad om vertrouwen. Als we een paar jaar verder zijn dan wil ik dat zorgverzekeraars zien dat de mensen van MT-Ned(t) alleen maar geïndiceerd declareren, dus echt alleen als manuele therapie nodig is. Ik hoop dat we dan met verzekeraars tot de afspraak kunnen komen dat we manuele therapie kunnen declareren als wij dat nodig achten. Dus óók als het meer dan de huidige negen behandelingen per jaar zijn. Dat is echt mijn toekomstdroom, dat we dat gaan bereiken! En daar is vertrouwen voor nodig. Het is aan ons om te laten zien dat we die verantwoordelijkheid aankunnen.’

Gerard: ‘Onze leden zeggen over MT-Ned(t): ‘Laat maar zien, start maar een pilot.’ Dus dat gaan we doen. Sommige leden denken ook: ‘Oh jee, weer een netwerk erbij.’ En dat is zo. Maar tegelijkertijd houdt 99% van de collega’s zich gewoon aan de declaratieregels. Zij zullen er dus helemaal geen ‘last’ van hebben. We doen dit vooral om excessen uit te bannen. En om tegen de zorgverzekeraar te kunnen zeggen: ‘Binnen MT-Ned(t) regelen we onze eigen kwaliteit én handhaven en toetsen we deze. Jullie hoeven je dus niet meer druk te maken over malversaties in de declaratiesfeer.’