ifomptmeeting-web.jpg
23 augustus 2021

IFOMPT blijft IFOMPT

Op 16 augustus vond een speciale vergadering van de IFOMPT plaats. Tijdens deze vergadering konden alle bij IFOMPT aangesloten landen stemmen over een voorgestelde naamswijziging van de IFOMPT. Door het bestuur van IFOMPT was voorgesteld om de naam de IFOMPT te veranderen van ‘International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists’ in ‘International Federation of Musculoskeletal Physical Therapists’.

De NVMT heeft tegen deze naamswijziging gestemd. Niet omdat wij per definitie tegen een naamswijziging van de IFOMPT zijn, maar omdat we van mening zijn dat de discussie over de naamswijziging tussen alle aangesloten landen niet op het juiste moment en niet in voldoende mate gevoerd is. Het is belangrijk om samen met elkaar alle voor- en nadelen van een naamswijziging, alsmede de mogelijk nieuwe namen, op een rijtje te zetten. Om de motie tot het wijzigen van de naam aan te nemen was een tweederde meerderheid nodig. Uiteindelijk is deze meerderheid net niet behaald en blijft de naam van de IFOMPT ongewijzigd. 

Lees meer dit onderwerp in de Journal of Manual & Manipulative Therapy:

  • Fit for the future: embracing a name change of IFOMPT to International Federation of Musculoskeletal Physical Therapists
  • What is in a Name? Perhaps your Professional Identity and Practice – A Call to Maintain IFOMPT as the International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists