03 februari 2021

Gebruik van manipulaties in de wervelkolom

Uitkomsten survey

Resultaten

In 2018 is een survey uitgevoerd naar het gebruik van manipulaties in de wervelkolom. 211 manueel therapeuten vulden de survey in. Wat blijkt? Er zijn interessante verschillen te zien tussen de verschillende regio’s in de wervelkolom. Ook is duidelijk geworden dat Nederlandse manueel therapeuten een duidelijk verschil ervaren tussen de sub-regionen van de cervicale wervelkolom. Werkervaring lijkt hiervoor geen beïnvloedende factor te zijn.
Verder suggereren de bevindingen dat Nederlandse manueel therapeuten zich comfortabel en zelfverzekerd voelen met betrekking tot het gebruik van manipulaties in de wervelkolom. Dit is echter in mindere mate het geval als het gaat om de hoog cervicale wervelkolom. De respondenten vinden ook dat manipulaties veilig te gebruiken zijn in de meeste regio´s van de wervelkolom. Echter is slechts 45% van de respondenten van mening dat manipulaties veilig en effectief uit te voeren zijn in de hoog cervicale wervelkolom.

De resultaten zijn gepubliceerd in het European Journal of Physiotherapy. 
Lees hier het artikel.