24 februari 2021

Wie wil jij voordragen voor de James Gerlag-prijs?

Eén keer in de vijf jaar reikt de NVMT de James Gerlag Prijs uit aan een zeer bijzonder persoon in de manuele therapie. De prijs in ingesteld als herinnering en eerbetoon aan James Gerlag, een bezielende persoonlijkheid binnen de manuele therapie. Ken jij iemand die de ‘James Gerlag-bevlogenheid’ heeft of een bijzondere bijdrage levert aan het vak? Je kunt tot 1 augustus kandidaten voordragen.

Commissie

De beoordelingscommissie bestaat uit Will Bonneveld, Arianne Verhagen en John Bos.

Voordragen

Je kunt tot 1 augustus kandidaten voordragen via: secretariaat@nvmt.nl.

Eerdere prijswinnaars

Klaas Huismans, die zowel door zijn betrokkenheid, inzet en verdienste binnen ons vakgebied als op bestuurlijk niveau was opgevallen. Huisman kreeg als scheidend voorzitter van de NVMT in 1994 als eerste deze bijzondere prijs overhandigd door Ies Gerlag, de vrouw van James.

Aad van der El kreeg uit handen van Ies Gerlag in 2001 de prijs voor zijn enorme verdienste op het gebied van het onderwijs manuele therapie. Als directeur van de SOMT heeft hij het vak manuele therapie verdiept en op een specialistisch niveau gebracht.

Henk van Mameren was in 2006 de derde prijswinnaar aan wie les Gerlag de prijs aanbood. Henk was geen manueel therapeut, maar heeft via zijn wetenschappelijk onderzoek en onderwijs als anatoom, met name in het hoog-cervicale gebied, veel betekend voor het vak manuele therapie. Daarnaast maakte hij jarenlang deel uit van de congrescommissie van de NVMT

Anton de Wijer ontving in 2011 de James Gerlag Prijs. Anton de Wijer heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de NVMT als voorzitter en als lid van de congrescommissie van de NVMT. Daarnaast is hij een pleitbezorger voor wetenschappelijk onderzoek en als directeur van het Academie-instituut heeft hij ook een bijdrage geleverd aan het opleiden van de algemeen fysiotherapeut.

Will Bonneveld heeft in 2016 de prijs ontvangen uit handen van de zoon van James Gerlag, Bram. Will is een beeld- en koersbepalende voorzitter van de NVMT geweest, die het traject naar professionalisering van het NVMT bestuur heeft ingezet en daarmee een buitengewone en bijzondere toewijding voor de vereniging heeft gedemonstreerd. Als MO-delegate van IFOMT / IFOMPT heeft zij enorm veel werk verzet voor de positie van de Nederlandse manueel therapeut.

Over James Gerlag

James Gerlag studeerde in 1967 af als heilgymnast/masseur. Vervolgens behaalt hij het diploma fysiotechniek. Na enige jaren te hebben gewerkt als fysiotherapeut en subhoofd in het ziekenhuis van Roermond, werd James hoofd afdeling fysiotherapie in het St. Barbara Ziekenhuis in Geleen, een functie die hij lange tijd heeft vervuld.

Kort na zijn afstuderen was hij al docent op de opleiding fysiotherapie in Limburg. Deze functie vervulde hij met veel kennis en inzicht. Gerlag is een van de weinigen die beide scholen voor manuele therapie heeft doorlopen. Ook was hij enige tijd docent manuele therapie in Eindhoven. Groot is zijn inbreng geweest in de ontwikkeling van de sportfyiotherapie in Limburg.

James Gerlag was lid van de Wetenschappelijke Raad van de NISGZ en nauw betrokken bij de oprichting van de NVFS. Tot 1993 vervulde hij vijf jaar lang een bestuursfunctie binnen de NVMT. Als voorzitter van onder meer de scholingscommissie voelde hij zich als een vis in het water. Onderwijs heeft altijd zijn speciale belangstelling gehad. Nationaal en internationaal werd hij zeer gerespecteerd voor zijn kennis op dit terrein. Bron: FysioPraxis nummer 12, 1993