25 maart 2021

NVMT Young Professionals

NVMT Young Professionals is een netwerk binnen de NVMT van en voor jonge, ambitieuze manueel therapeuten tot en met 35 jaar. Positionering en profilering van de manuele therapie nu en in de toekomst zijn belangrijk doelen. Dit geldt ook voor verjonging van de NVMT, ledenbinding en het samen meedenken over de visie van de vereniging.

Betrokkenheid bij de vereniging

De Young Professionals dragen het belang om onderdeel te zijn van de vereniging uit bij deze jonge doelgroep. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om lid te worden en te zijn van de vereniging. We staan open voor vragen en wensen van de doelgroep. Daarnaast is het van belang om samen mee te denken over de toekomst van de manuele therapie en ons vak. Dit vertalen we als Young Professionals ook naar het bestuur. 

Voorbereid op de toekomst

Er is sprake van een dynamisch zorglandschap. Dit zorglandschap bevat onder andere marktwerking, regionalisering en anderhalvelijnszorg. Daarnaast bestaat ook de domeinbeschrijving manuele therapie. Doordat YP de jonge ambitieuze manueel therapeuten mee laat denken over dit soort vraagstukken over de toekomst van de manuele therapie en het vakgebied, kan dit als een katalysator werken om te zorgen voor verbinding, een groeiend netwerk van Young Professionals en ook voorbereiding te zijn als beroepsgroep op de zorg van de toekomst.

We zijn er op de opleiding!

De Young Professionals organiseren student bijeenkomsten bij de masters manuele therapie, bedenken nieuwe activiteiten en we zijn aanwezig bij diploma uitreikingen. Hierbij passen we bij de student bijeenkomsten een drietrapsraket toe. De drietrapsraket bestaat uit de 1ejaars student bijeenkomsten ter kennismaking met de NVMT Young Professionals, de 2ejaars student bijeenkomsten gaan over het maatschappelijk handelen en de 3ejaars student bijeenkomsten gaan over de toekomst van de manuele therapie.