18 november 2021

Algemene Ledenvergadering NVMT

Op 24 november is de algemene ledenvergadering gepland waar het jaarplan gepresenteerd wordt.

De ALV wordt alleen online gehouden. De link hiervoor wordt je persoonlijk toegezonden.

Ook zo is het mogelijk met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Ben jij er ook bij?

Lees meer en meld je snel aan