27 oktober 2021

Er komt één beroepsprofiel voor alle fysiotherapeuten

De beroepsprofielen van de verbijzonderde fysiotherapeuten worden allemaal tegelijk herschreven of geschreven en gaan volledig aansluiten op het nieuwe Beroepsprofiel Fysiotherapeut. Het uiteindelijk doel is om de beroepsprofielen van de verbijzonderde fysiotherapeuten zo door te ontwikkelen dat er binnen twee jaar één beroepsprofiel is voor alle fysiotherapeuten, met addenda over de verbijzonderingen.

Aansluiting
De afgelopen maanden is er veelvuldig overleg geweest tussen het KNGF en de beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s). We zijn tot overeenstemming gekomen dat de beroepsprofielen van de verbijzonderd fysiotherapeuten allemaal tegelijk herschreven of geschreven gaan worden. Ze gaan volledig aansluiten op het nieuwe Beroepsprofiel Fysiotherapeut. Aanvullend zullen de competenties beschreven gaan worden waarmee de verschillende fysiotherapeuten elkaar kunnen aanvullen en versterken en waarin we onderscheidend zijn van elkaar. Ook de opleidingseisen zullen in dit traject een plek krijgen, waardoor we ervoor gaan zorgen dat nu en in de toekomst de patiënt nog beter de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste fysiotherapeut krijgt. 

Beroepsprofiel Fysiotherapeut
In juni 2021 is de herziene versie van het Beroepsprofiel Fysiotherapeut vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van het KNGF. Dit document is een eindproduct dat tot stand is gekomen na een ontwikkeltraject van twee jaar in samenwerking met alle betrokkenen. Het Beroepsprofiel Fysiotherapeut beschrijft de competenties waarover de fysiotherapeut na afstuderen beschikt. Hiermee kan hij of zij zich verder ontwikkelen als professional.

Beroepsprofielen verbijzonderingen
In het verlengde van het Beroepsprofiel Fysiotherapeut bestaan er beroepsprofielen voor de verbijzonderd fysiotherapeuten, fysiotherapeuten met aantekening en voor andere erkende beroepsinhoudelijke verenigingen van het KNGF. Deze documenten dienen hetzelfde doel, maar dan gericht op een specifieke doelgroep of setting. Na de oplevering van het Beroepsprofiel Fysiotherapeut zijn ook de hierboven genoemde beroepsprofielen aan herziening toe.

Eén beroepsprofiel
Het doel van het project ter doorontwikkeling van de beroepsprofielen van de verbijzonderd fysiotherapeuten is om, binnen een tijdsbestek van twee jaar, te komen tot één beroepsprofiel voor alle fysiotherapeuten. Dit document beschrijft het profiel van de bachelor opgeleide fysiotherapeut en wordt aangevuld met addenda waarin de aanvullende competenties van de verbijzonderd fysiotherapeuten, de fysiotherapeuten met aantekening en de fysiotherapeuten die werkzaam zijn in een specifieke setting staan beschreven. 

De addenda betreffen de beroepsprofielen van de BI’s die in dit project worden opgeleverd. Alle beroepsprofielen van de BI’s worden afgestemd op het Beroepsprofiel Fysiotherapeut en bevatten alleen die competenties die in vergelijking met het beroepsprofiel aanvullend c.q. anders zijn. Hiernaast wordt per beroepsprofiel van een BI beschreven wat de onderdelen van de competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) zijn waarover de betreffende fysiotherapeut moet beschikken. Ook wordt er een specifiek hoofdstuk gewijd aan onderscheidende en overlappende competenties van alle verschillende fysiotherapeuten.

Met het beschreven Beroepsprofiel voor alle fysiotherapeuten wordt een overzichtelijker kader voor de diverse profielen van fysiotherapeuten geboden. Dit komt het doel van het beroepsprofiel, het bieden van een kader voor patiënten, fysiotherapeuten, opleidingsinstanties, accrediterende instanties, andere zorgprofessionals en onderzoekers en beleidsmakers ten goede.

Resultaat
Het resultaat van het project zal zijn dat in 2023 alle beroepsprofielen van de BI’s gereed en vastgesteld zijn in de ALV van de betreffende BI en de ALV van het KNGF.

Implementatie
De scope van de werkgroep die het project gaat uitvoeren, onder leiding van een projectleider, beperkt zich tot het schrijven en vaststellen van de beroepsprofielen. De implementatie van deze beroepsprofielen valt buiten de scope van dit traject en zal op een later moment vormgegeven worden. Ook hierin gaan KNGF en de BI’s samen optrekken.