22 april 2022

Wetenschappelijk fonds ronde 2022. Onderzoek naar de meerwaarde

Het bestuur van de NVMT roept onderzoekers op een onderzoeksvoorstel in te dienen voor het wetenschappelijk fonds, ronde 2022. De focus van deze ronde ligt op de (meer)waarde van de manuele therapie.

Het bestuur van de NVMT roept onderzoekers op een onderzoeksvoorstel in te dienen voor het wetenschappelijk fonds ronde 2022. De focus van deze ronde ligt op de (meer)waarde van de manuele therapie.

Voor deze ronde van het wetenschappelijk fonds zal maximaal één onderzoeksproject met een duur van 36 maanden gehonoreerd worden. Het maximaal aan te vragen budget is maximaal € 150.000. Bij honorering zal, bij voldoende voortgang, het toezegde bedrag in drie termijnen ter beschikking worden gesteld.

Voorwaarde is dat onderzoeksvoorstel - en daarin de onderzoeksvraag – zich specifiek richt op de (meer)waarde van de manuele therapie in Nederland. Natuurlijk sluit het onderzoek ook aan bij de missie van de NVMT.

Je kunt je voorstel indienen tot 1 juli 2022. Meer informatie over de voorwaarden vind je in de call van 2022.