28 juni 2022

De eerste vakinhoudelijke avond NVMT: een geslaagde avond!

Woensdagavond 15 juni woonden een kleine dertig bezoekers de eerste vakinhoudelijke avond van de NVMT bij op de Hogeschool Rotterdam.

Na het nuttigen van een kop soep en een (paar) broodje(s) leidde gastheer en regioambassadeur Ron van Heerde het programma in, dat ging over de implementatie van de nieuwe NVMT Beroepsnorm ‘manuele therapie in de cervicale wervelkolom’. Vervolgens stelde Ron de sprekers voor.

Jan Pool, lid van de NVMT commissie Beroepsnorm, vertelde over het hoe en waarom van de wijzigingen - ten opzichte van de oude norm, mede gebaseerd op het IFOMT framework -  en de consequenties die deze wijzigingen hebben voor ons dagelijks beroepsmatig handelen. De bijdrage van Professor Martin Buijssen (Hoogleraar Gezondheidsrecht EUR), over de juridische implicaties van het wel of niet volgen van de beroepsnorm, gezien vanuit de WGBO, de BIG-wet en het civiel strafrecht, was zeer verhelderend. Daarna werd het gezelschap in twee groepen gesplitst, de eerste groep besprak casuïstiek onder leiding van Jan, de tweede groep oefende met het testen van de hersenzenuwen onder begeleiding van Ron. Na het wisselen van de groepen werd de avond plenair afgesloten met een glaasje fris.

Meld je aan voor Alkmaar en Nijmegen
We kunnen terugkijken op een geslaagde start en kijken uit naar de avonden in Alkmaar op woensdag 12 oktober en Nijmegen op 5 (of 19) oktober. Je kunt je aanmelden. Bedankt Ron en Jan! 

Wist je trouwens al dat de vakinhoudelijke avonden voor 4 punten geaccrediteerd zijn voor register algemeen fysiotherapie en manuele therapie?