nvmt-6-web.jpg.png
26 augustus 2022

Uitnodiging extra ALV op 12 september 2022

Leden van de NVMT zijn van harte uitgenodigd voor de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVMT op maandag 12 september aanstaande.

Vanaf vrijdag 26 augustus kun je de vergaderstukken en de agenda via deze pagina raadplegen. De stukken over het agendapunt ‘Mastereis als herregistratie eis’ staan sinds 15 juli op de website. Je kunt de stukken op aanvraag per post ontvangen, via [email protected]. Het bestuur hoopt en verwacht dat elk NVMT-lid verantwoordelijkheid neemt en daarom fysiek of online aanwezig is en gebruik maakt van het stemrecht.

Over de ALV

Mastereis herregistratie
Naar aanleiding van vragen van leden spreken we sinds het najaar van 2021 in meerdere nieuwsbrieven en tijdens de ALV’s over de mastereis voor herregistratie per 1 januari 2025. We hielden daarnaast begin dit jaar een raadpleging onder alle manueel therapeuten, ook de niet-leden. Op basis van de uitkomst van deze raadpleging en de discussie hierover met leden tijdens de ALV op 21 april 2022 stelden we een voorstel op. Het is nu tijd om een besluit te nemen. Een belangrijk besluit, dat de hele beroepsgroep raakt. 

In de vergaderstukken op deze pagina vind je de vraagstelling en uitkomst van de raadpleging en het verslag van de ALV van 21 april 2022 - een weergave van de discussie. Beide stukken bieden de nodige achtergrondinformatie over het onderwerp en zijn de basis voor het concept-besluit. 

NB Om de kwaliteit van de manuele therapie te borgen is in 2001 tijdens de ALV besloten dat een titel op masterniveau nodig is. Dit NVMT-beleid wijzigt ook na goedkeuring van het concept-besluit niet. Het concept-besluit heeft alleen betrekking op herregistratie-eis voor collega’s die niet aan de mastereis voldoen. 

Beroepsnorm Cervicale Wervelkolom
Ook op de agenda staat het laatste deel van de Beroepsnorm Cervicale Wervelkolom in besluitvorming: de tekst van bijlage 3, betreffende Informed Consent. De overige stukken zijn al eerder vastgesteld. Voor het 3e deel is er nu overeenstemming met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. We leggen de stukken daarom ook aan de ALV voor, om het finale besluit te nemen.

Praktische informatie

Aanmelden voor de ‘live’ ALV in Utrecht
Wil je aanwezig zijn in Utrecht? Meld je dan aan via deze link. Met het oog op de zaalcapaciteit willen we vóór maandag 5 september weten of je komt.

ALV in hybride vorm
Je kunt de ALV ook online bijwonen, via het portaal ALV Online. Wil je online aanwezig zijn?

  1. Meld je dan aan via deze link. Na je aanmelding ontvang je een toegangscode en verdere toelichting. Je kunt je aanmelden tot maandag 12 september 16.00 uur. 
  2. Tijdens de vergadering is het mogelijk om vragen te stellen via een chatkanaal. In de bevestiging van je deelname lees je hoe dat werkt. 

Stemmen 
Het stemmen over de voorstellen vindt uitsluitend digitaal plaats. Stemmen is voor alle aangemelde leden mogelijk vanaf vrijdag 9 september 2022. 

Om het stemmen goed te laten verlopen is het belangrijk dat je lidmaatschapsgegevens, zoals telefoonnummer (06-nummer) en emailadres, up-to-date zijn in MijnKNGF. We vragen je vriendelijk om deze gegevens te controleren voordat je je aanmeldt voor de ALV.

Stemmen met een volmacht
Met een volmacht kun je ook voor een collega stemmen. Daarvoor gebruik je de toegangscode die je na het aanmelden ontvangt. 

Voorbereiding en rondvraag
Om de vergadering goed voor te kunnen bereiden verzoeken we je jouw vragen voor de rondvraag, over de agenda of onderliggende stukken vooraf te sturen naar [email protected]

Het programma

Tijdens de vergadering zal het bestuur de belangrijkste vragen direct beantwoorden. De overige vragen worden na de ALV via een Q&A document beantwoord en - inclusief presentatie - op de website van de NVMT geplaatst.

  1. 19.00 uur - Inloop en ontvangst
  2. 19.15 uur - Livestream ALV start
  3. 19.30 uur - Ledenvergadering
  4. 21.00 uur - Einde ALV
  5. 21.00 uur - Gelegenheid tot napraten, onder het genot
                     van een drankje. 

Graag tot ziens op maandag 12 september.

Met vriendelijke groet,

Namens het NVMT-bestuur,
Gerard van der Wees