2024-04-20_nvmt_congresdorienhein-12.jpg
25 juni 2024

Vanuit de bestuurskamer: advies over het delen van kennis

Dit jaar plaatsten we in de nieuwsbrieven en op social media oproepen om deel te nemen aan nieuwe leden-adviescommissies (LAC). Het bestuur wil deze adviescommissies graag raadplegen als er vragen zijn, zaken spelen of voor advies.

Bovendien kunnen commissieleden meedenken over projecten die belangrijk zijn voor de vereniging. Voorbeelden zijn de LAC-wetenschap of meedenken over de campagne voor het merk manuele therapie.

Deze manier van werken is nieuw voor ons als NVMT-bestuur en natuurlijk ook nieuw voor leden. We willen als bestuur niet loszingen van de dagelijkse werkelijkheid. Ook zien we het als onze taak en verantwoordelijkheid om (actuele) wetenschappelijke evidentie laagdrempelig te delen met leden. Het bestuur stelde deze maand daarom meteen al een vraag aan de LAC: Op welke wijze en in welke vorm kan het NVMT bestuur haar leden informeren over ‘state of the art’ wetenschappelijke publicaties en ontwikkelingen die relevant zijn voor de individuele manueeltherapeut? 

Ondertussen denkt de LAC na over vragen als: ‘Welke eisen stellen leden aan wetenschappelijke informatie? Moet de informatie laagdrempelig zijn, in ‘hapklare brokken’? We zijn ten slotte allemaal druk, dus ook het opnemen van wetenschappelijke informatie mag niet veel tijd kosten. Een andere vraag is: Moet wetenschappelijke informatie praktijkgericht zijn? Want we willen het morgen in onze behandelruimte kunnen toepassen. Of: toch (ook) diepgravend? Want we zoeken ook naar de diepere fundamenten van ons beroep en naar de randen van ons domein.

Het LAC maakte een poll en zal de uitkomst van die poll verwerken in een adviesrapport voor het bestuur.In de poll staan zes kansrijke manieren om kennis te delen. Nu vragen we aan alle leden heel graag advies over die zes kansrijke opties. Dus: hierbij de oproep de poll in te vullen. Dit is de link: https://forms.gle/LLdMa7AcdUaETi2M6.

Het LAC wijst je graag nog op twee wetenschappelijke informatiebronnen van IFOMPT: een gratis bron en een bron met een sterk gereduceerd aankoopbedrag.

  • The Manual Therapy Research Review wordt ongeveer 3x per jaar door professor Duncan Reid en zijn team samengesteld en gepubliceerd. Hierin staat een viertal artikelen over ons vakgebied, inclusief commentaar van de samenstellers. Gratis te raadplegen via deze link.
  • In The IFOMPT Learning Zone Webinar Bundle staan 25 relevante clinical webinars. Omdat de IFOMPT dit jaar 50 jaar bestaat is de bundel te downloaden voor 50 dollar. Normaal is dat 500 dollar. Dit is de link.

Ik hoop op overweldigende reacties op de poll!

Hartelijke groet,

drs. Karel Opraus
Bestuurslid NVMT Portefeuille ‘Kwaliteit van de Manueel Therapeut’

Ben je na het lezen van het artikel ook enthousiast geworden en wil je lid worden van de adviesgroep? Nieuwe leden zijn altijd welkom. En je bepaalt zelf aan welke adviezen of commissies je mee wilt werken. Meld je aan via deze link.