kennislab-2024-groningen-gesneden.jpg
10 juli 2024

Dinsdag 17 september: het volgende Kennislab

Na de zeer interactieve avond in Groningen komt het Kennislab nu naar Breda.

Dit is een save the date, je kunt je nog niet aanmelden voor het kennislab op dinsdag 17 september. Maar zet de datum al wel in je agenda! Ook in Breda staan wetenschap en de praktijk centraal. Het onderwerp is: hoe manueel is manueel?

Gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut epidemioloog Paul van Wilgen en wetenschapsrapporter Roland Reezigt spreken over verandering: maatschappelijk, wetenschappelijk en in de communicatie met patiënten. Welke bril zet je als manueel therapeut op als je kijkt naar leefstijl en de hoge kosten in de gezondheidszorg? Wat betekenen wetenschappelijk nieuwe inzichten over pijn? En wat zeg je wel (of niet) in het gesprek met een patiënt, want ‘words matter’. We sluiten af met een borrel en natuurlijk volop ruimte voor discussie. 

Het onderwerp

Paul van Wilgen en Roland Reezigt: Ook het mooie en rijke vak manuele therapie ontkomt niet aan verandering. Voor ons zijn dat veranderingen op verschillende vlakken, namelijk:

  1. Maatschappelijk. We hebben te maken met hoge kosten binnen de gezondheidszorg. Die kosten vragen, ook ons, om onontkoombare keuzes. Dan is de manier waarop we naar gezondheidsproblemen kijken belangrijk. We zullen een bio-psycho-sociale bril op moeten zetten voor alle patiënten. Voor de manuele therapie is primaire en secundaire leefstijl-preventie een belangrijk item. Ook de manueel therapeut zal dus een brede integrale diagnostiek en behandelbril opzetten.
  2. Wetenschappelijk. Er zijn grote veranderingen binnen een belangrijk aandachtsgebied van de manuele therapie, namelijk pijn. De manier waarop we pijn verklaren en behandelen zet het effecten van onze behandelingen in een ander daglicht. Elke manueel therapeut zal moeten nadenken over interventies en welke interventies wel of niet in te zetten. Met daarbij ook nog de vraag of manuele interventies nodig zijn en wat er dan naast die manuele interventies belangrijk is om patiënten vooruit te helpen.
  3. Last but not least spreken we over onze communicatie. Wat zeggen we wel en wat zeggen we niet tegen patiënten? Want ‘words matter’, zeker bij aanhoudende klachten. Zijn we ons bewust van onze manier van communiceren en de behandelrelatie die we opbouwen met patiënten? Maken we patiënten afhankelijk of juist onafhankelijk?

Praktische informatie

Accreditatie
2 punten voor het register vakinhoudelijk algemeen fysiotherapeut en 2 punten voor het register manueel therapeut.

Locatie
Avans Hogeschool in Breda. De exacte locatie maken we nog bekend.

Het programma

18.30 uur: Inloop
19:00 uur: Roland Reezigt - Manueel in engere zin
20.00 uur: Paul van Wilgen - Manueel in ruimere zin
21.00 uur: Borrel
21.45 uur: Einde

De Kennislabs zijn gratis voor leden van de NVMT. Wil je iemand meenemen die (nog) niet lid is van de NVMT? Niet-leden betalen € 25.