De patiënt met hoofdpijn

Datum:7 oktober 2019
Tijd:16:00 - 19:30
Organisator: NVMT
Type: Ledenbijeenkomst
Accreditatie: Voor de registers: algemeen, manueel en orofaciaal: 3 punten
Locatie:
Hogeschool van AmsterdamAmsterdam
Sprekers: Hedwig van der Meer, MSc & René Castien, PhD

Uitdagende casus

Voor zowel de manueel therapeut als de orofaciale fysiotherapeut is de diagnostiek en de behandeling van een patiënt met hoofdpijn een uitdaging. Niet alleen vanwege de classificatie van hoofdpijn en kaak-gerelateerde klachten, maar ook door de keuze voor fysiek onderzoek.

Tijdens deze vakinhoudelijke avond besteden we  aandacht aan het klinisch redeneerproces bij een patiënt met hoofdpijnklachten. Dit proces wordt doorlopen aan de hand van een casus en er zal continue gekeken worden naar de in de literatuur aanwezige evidentie. Ook kan gebruik worden gemaakt van elkaars klinische expertise.

De patiënte in kwestie heeft naast hoofdpijnklachten ook klachten van de nek en kaak - de relatie tussen deze problemen zal worden besproken vanuit een klinisch, wetenschappelijk en neurofysiologisch perspectief. 

Het doel van de avond is om middels het doorlopen van iedere stap van het orofaciale fysiotherapeutisch en manueel therapeutisch proces zowel de diagnostische criteria als ook de behandelstrategie te bespreken. Hiermee is deze vakinhoudelijke avond een aanrader voor iedere manueel- en/of orofaciaal fysiotherapeut die patiënten met hoofdpijnklachten behandelt in de praktijk.

Trefwoorden: