MSG - Sciencenetwerk: een korte update van de stand van zaken

16 nov 2018
Francois Maissan
Francois Maissan
Bestuurslid portefeuille Kwaliteit van de manuele therapeut
De NVMT participeert samen met een aantal ander beroepsinhoudelijke verenigingen en de VU in het MSG Science Netwerk Fysiotherapie. Onderstaand een korte impressie van de lopende onderzoeken en de laatste stand van zaken.

Toename leden MSG Science Netwerk Fysiotherapie

In het afgelopen jaar heeft het MSG Science Netwerk Fysiotherapie weer nieuwe leden en praktijken kunnen registreren. Ook is de organisatie uitgebreid met een stuurgroep die aanvragen voor onderzoek beoordeelt en een scholingscommissie die de Capita Selecta lezingen en het jaarlijks MSG symposium organiseert.

MSG scholingsactiviteiten 2018-2019

De scholingscommissie van het MSG Science Netwerk Fysiotherapie is voortvarend te werk gegaan en heeft de volgende scholingsbijeenkomsten (Capita Selecta en Symposium) gepland:

  • 20 november 2018. "De schouder", door Gerard Koel, MSc en Marloes Thoomes-de Graaf, PhD. meer info...
  • 15 januari 2019. "Blood Flow Restriction Training" door Alexander Fransz, Universiteit Dusseldorf en Thomas Hamersma, MT i.o. 
  • 21 februari 2019. MSG Symposium “Pijnkennis voor fysiotherapeuten: van neuro-immuun processen tot psychosociale dimensies”. Programma volgt binnenkort.
  • 19 maart 2019. “Orofaciale klachten” door Prof. Dr. Corine Visscher met promovendus.
  • 28 mei 2019. "project Knikkende knieën: de voorste kruisband", door Inge van Haren, PhD i.o. en Nicky van Melik, PhD i.o

Voortgang MSG-projecten

Recente ontwikkelingen kunt u volgen op de website. Mocht u interesse hebben of zich aanmelden voor deelname aan een project kunt u dat doen door te mailen naar de contactpersonen die bij de projecten staan vermeld.

Hieronder een update van een aantal MSG projecten die gerelateerd zijn aan de Manuele Therapie.

Update Back2Action

Achtergrond

Diverse psychosociale risicofactoren (zoals depressie, angst, somatisatie, kinesiophobia, catastroferen, en slechte pijn coping) belemmeren het herstel bij patiënten met rug en/of nekpijn. Fysiotherapeuten geven aan onvoldoende voorbereid te zijn om deze belemmerende factoren voor herstel te diagnosticeren en/of te beïnvloeden. Onze hypothese is dat een e-health programma gericht op deze (voor de individuele patiënt relevante) risicofactoren een meerwaarde is wanneer ‘blended’ met usual care fysiotherapie. Om deze hypothese te toetsen wordt een RCT uitgezet met 260 patiënten, gerecruteerd en behandeld via ~20 eerstelijns fysiotherapie praktijken uit het MSG Science Network Fysiotherapie. Sinds een aantal maanden is met de rekrutering begonnen van patiënten voor de RCT. Daarover de volgende gegevens.

De praktijken
In totaal doen er 24 praktijken mee met 72 therapeuten. Hartelijk dank aan deze therapeuten.

 

Deelnemers

29 patiënten hebben meegedaan aan de screening, waarvan er 11 patiënten zijn geïncludeerd.

Het schema
Volgens de planning dienen 260 deelnemers in 13 maanden te worden geïncludeerd. Nu hebben we nog 8 maanden over. Dit komt neer op 1,5 patiënt per praktijk per maand. Rekening houdend dat ongeveer 1 op de 3 patiënten aan de inclusiecriteria voldoet om deel te nemen, betekent dit dat iedere praktijk vanaf nu 4 a 5 patiënten per maand moeten screenen om het benodigde aantal te halen! Met het Science netwerk met fysiotherapeuten met interesse in onderzoek moet dit haalbaar zijn.
Werk aan de winkel dus voor iedereen! U kunt zich aanmelden bij Lisette Bijker

Update Go4safe

Achtergrond
Om de veiligheid van manuele therapie in de cervicale regio te waarborgen heeft de International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists een screeningsinstrument ontwikkeld: het ‘IFOMPT framework’. Dit framework is gebaseerd is op de beste beschikbare wetenschappelijke evidentie. Momenteel ontbreekt echter kennis naar de methodologische kwaliteit van dit framework. In deze studie willen we de inter-beoordelaars betrouwbaarheid van het framework tussen manueeltherapeuten onderzoeken. Alle deelnemende manueeltherapeuten ontvangen een specifieke training in het gebruik van het framework.Ruim een jaar geleden is de inclusie van het `Go4safe’ onderzoek van start gegaan. Inmiddels zijn 97 proefpersonen geïncludeerd in het diagnostische accuratesse onderzoek en 80 in het betrouwbaarheidsonderzoek. Per maand wisselde het aantal aanmeldingen, de laatste paar maanden ontvingen Go4safe ongeveer 5 aanmelding per maand.

Enkele eerste beschrijvende resultaten
In het validiteitsonderzoek is 42% van de ingesloten proefpersonen een man en de gemiddelde leeftijd is 50 jaar.
Voor het betrouwbaarheidsonderzoek is 36% man en is de gemiddelde leeftijd 51 jaar.
De jongste proefpersoon is 22 jaar en de oudste 83 jaar.

Proefpersonen zijn zeer tevreden
De feedback die we terugkrijgen van de proefpersonen is positief. Zij waarderen de organisatie van het onderzoek en stellen het zeer op prijs om een MRI te krijgen die bijdraagt aan een betere diagnose en veiligheid van de manueeltherapeutische behandeling. Bij enkele patiënten heeft de referentietest van het Go4safe onderzoek een hoog risico op complicaties aangetoond en hierdoor konden deze mensen verder vroegtijdig medisch worden onderzocht en indien nodig behandeld.
Bijdragen?
Wilt u bijdragen aan dit wetenschappelijk onderzoek, met als doel de veiligheid van manuele therapie te verbeteren? Geef u dan op via www.veiligmanipuleren.nl/aanmelden en dan komen wij graag bij langs om toelichting te geven over het onderzoek en bieden u een geaccrediteerde scholing aan over het IFOMPT-framework.

Drukmeting van pijndrempels bij patiënten met migraine

Een aantal projecten zijn het afgelopen jaar succesvol afgerond. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek dat door Tom Durge (student Master Physiotherapy Sciences) is uitgevoerd.
Hij heeft drukmetingen verricht bij patiënten met migraine op 4 verschillende meetmomenten (inter-ictaal, prodroom, ictaal, postdroom) en bij gezonde proefpersonen. Op dit moment zijn twee publicaties in voorbereiding met de resultaten van dit onderzoek.

Trefwoorden: