Van de Voorzitter – het stof dwarrelt op en neer

30 apr 2018
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn dwarrelt het stof weer neer. In sommige gemeenten, is er ruimte gemaakt voor een nieuwe insteek en nieuwe verhoudingen en soms blijft het toch bij het oude. Beide zijn niet goed of slecht. Het toont slechts aan hoe de dynamiek is.

Ontwikkelingen

Voor de NVMT is het niet anders en blijven we innovatief en proactief ontwikkelen. En soms dwarrelt daardoor het stof weer op…

De Federatie van BI’s lijkt daarbij steeds meer als ‘stofvanger’ te fungeren en spreekbuis naar het KNGF. Dat is wennen voor meerdere betrokkenen. Niettemin is de Federatie een feit en daarmee zijn het merendeel van de BI’s met elkaar verbonden met de intentie om die verbinding ook met de andere BI’s en het KNGF te leggen. In gezamenlijkheid kun je tenslotte meer bereiken dan alleen.

Daarmee ontstaat er de noodzakelijke ruimte voor groei en ontwikkeling op basis van draagvlak.

Draagvlak

Draagvlak is ook nodig voor het project van het KNGF 'Vertrouwen in Beweging. Draagvlak, dat maar spaarzaam groeit onder de BI’s. Inmiddels nadert dit traject zijn eindfase en er zijn in de afgelopen maanden goede stappen gezet naar een visie, waarmee de Fysiotherapie in Nederland vooruit kan. Maar we zijn er nog niet. In de komende gespreksrondes is het opnieuw een punt van aandacht om het opleidingsniveau van de fysiotherapeut in 2025 conform de eerder gemaakte afspraken vast te zetten op het master-niveau. In het laatste concept is dat niet geborgd. Om dé specialist in het bewegend functioneren en tegelijkertijd volwaardig gesprekspartner binnen de gezondheidszorg  te kunnen zijn is dat niveau gewoon noodzakelijk. Dan heb ik het nog niet over de internationale ontwikkelingen, waar dit niveau inmiddels ook al in een aantal landen de standaard is. Als NVMT zullen we dit geluid inbrengen in de discussies. Dat zal ook voor de andere BI’s gelden.

 

MT Ned(t)

Dynamiek binnen de NVMT leidt er toe, dat MT Ned(t) bijvoorbeeld uitgebreid besproken is tijdens de laatste heidag en wordt gezien als een belangrijke ontwikkelstap om Manuele Therapie zichtbaar te maken en te houden. Niet in de laatste plaats voor de manueel therapeut zelf, maar vooral voor de praktijken die lokaal manuele therapie aanbieden en daarmee de borging vormen voor de ‘marketing’ en vooral de kwaliteit van uitvoering. Tijdens de komende ALV van 21 juni komt zoals afgesproken in de laatste ALV een voorstel op de agenda.

Nieuw elan

De gezondheidszorg in het algemeen is in beweging (gekomen). Een nieuwe minister geeft nieuw elan en ook het veld lijkt in een actievere en pro-actieve houding te schieten. Alleen met klagen en zeuren kom je er niet en dat geldt zeker voor de NVMT die niet te beroerd is een flinke, maar realistische, ambitie neer te leggen.

Zo laten we als NVMT nog wel wat stofwolken ontstaan. Een teken dat er wat gebeurt.

Gerard van der Wees

Voorzitter NVMT

Trefwoorden: