Van de Voorzitter – geslaagd ALV Experiment

13 dec 2018
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Zo’n twee weken geleden vond de ALV van de NVMT plaats. Dit keer met een experiment. De leden konden op twee plaatsen in Nederland de ALV bijwonen en waren middels een skype-verbinding met elkaar verbonden. Over en weer kon men de vergadering volgen en mee discussiëren. Daar werd op beide locaties goed gebruik van gemaakt en was ook als voorzitter goed te sturen. Op beide locaties, Roermond en Utrecht, waren de reacties van de aanwezige leden dan ook louter positief. Een experiment dat naar een vervolg smaakt. Mogelijk kunnen we een volgende ALV op meer dan twee locaties in Nederland organiseren.

Standpunt Kwaliteit

De vergadering zelf verliep positief. Het zwaartepunt lag op het ‘standpunt’ van de NVMT t.a.v. de regie op kwaliteit. De vergadering ging hier goed op in en de discussie was zeer levendig. Uiteindelijk was men het eens over het uitgangspunt, maar konden de begeleidende teksten nog geen genade vinden in de ogen van de aanwezigen. Na een korte schorsing heeft het bestuur dan ook gemeend om dat onderdeel van de agenda terug te trekken en niet in stemming te brengen. De vergadering kon zich daarin vinden.

De uitwerking, in de vorm van het opzetten van een MT-Ned(t), werd wel unaniem door alle aanwezigen ondersteund. Het bestuur kan dus verder met het opzetten van een dergelijk netwerk om daarmee de kwaliteit van de manuele therapie te borgen. En nogmaals, niet op een manier die allerlei extra regels toevoegt aan ons dagelijks handelen. Nee, het wordt een manier van borgen op basis van de normale eisen die aan ons gesteld mogen worden. Niets meer en niets minder.

Overige agendapunten

Verder kwamen uiteraard het jaarplan en de begroting aan de orde. Deze werden eveneens unaniem aanvaard. Ook de herverkiezing van Francois Maissan en ondergetekende werd unaniem door de aanwezigen gesteund. Daarmee blijft het bestuur op volle sterkte en gaan we door met onze activiteiten zoals we ook in de afgelopen jaren hebben gedaan.

Dank!

Ook vanaf deze plaats dank voor het vertrouwen voor een nieuwe termijn als voorzitter. Het blijft een uitdaging om het vertrouwen waar te maken. Die uitdaging ga ik graag aan.

Tot slot wens ik u allen, mede namens het bestuur en ondersteuningsteam, fijne feestdagen en een gezond en prachtig 2019!

Gerard van der Wees

Voorzitter

Trefwoorden: