Van de Voorzitter – een goede start van het nieuwe jaar

23 jan 2018
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
De eerste Nieuwsbrief van de NVMT voor 2018 ligt voor u. Dus dan ook allereerst de beste wensen voor 2018. Dat het u allen goed mag gaan bij alle activiteiten waar u mee bezig bent! De kop is er alweer af. Het nieuwe jaar is van start en het bestuur is weer volop actief in het belang van de manuele therapie en de manueel therapeut. De eerste vergadering is alweer achter de rug en een veelheid van onderwerpen is de revue gepasseerd.

Declaratie

Een onderwerp dat ook voorbij kwam, zijn de nieuwe regels rond de declaratie van artrose heup/knie in de basisverzekering. De uitwerking van deze nieuwe regeling geeft reden om dit punt tegen het licht te houden. Uit de informatie die via zorgverzekeraars tot ons komt, en dus ook bij u bekend zal zijn, is alleen declareren van code 1000, fysiotherapie/oefentherapie, toegestaan vanuit de Basisverzekering. Code 1200, manuele therapie, wordt niet vanuit deze regeling vergoed.
De vraag die zich voordoet, is, indien manuele therapie geïndiceerd is, code 1200 vanuit de aanvullende verzekering geaccepteerd wordt. Het bestuur van de NVMT is van mening, dat dit wel van toepassing zou moeten zijn. Er is voldoende evidence voor dit standpunt en dat zal de NVMT ook communiceren met KNGF en zorgverzekeraars.

Onderscheid

Een ander punt, wat binnen contracten met zorgverzekeraars speelt, is, dat er bij een enkele zorgverzekeraar een onderscheid wordt gemaakt tussen Masters en MSc’s. Waarbij praktijken met voldoende MSc’s betere voorwaarden krijgen dan praktijken met Masters.
Ook dit is een punt van aandacht voor het bestuur, waarvoor de NVMT inmiddels al contact heeft opgenomen met het KNGF om dit punt in de komende contractonderhandelingen aan de orde te laten komen. Want in onze kringen is een Master of MSc. aan elkaar gelijkwaardig. Wat de uitkomst gaat worden blijft het bestuur nauwlettend volgen.

Zo wordt ook 2018 weer een jaar waarin we ons niet zullen vervelen.

Gerard van der Wees,

Voorzitter

Trefwoorden: