Van de Voorzitter – Complexiteit

3 jul 2018
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Winnaars worden verliezers en verliezers winnaars. Zo gaat dat bij het WK in Rusland. De kwaliteiten van een individuele speler bepaalt dan het succes van een heel team. Waarbij die ene speler niet zonder zijn team kan excelleren. In de gezondheidszorg is het niet anders. Een goed afgestemd samenspel van generalisten en specialisten zorgt dat de juiste zorg wordt uitgevoerd door de juiste zorgverlener – met de voor dat moment en die situatie juiste deskundigheid. Het succes ervan is zinnige en zuinige zorg

Discussie rondom Complexiteit

Tijdens de afgelopen ALV ontspon zich vanuit bovenstaande beelden een interessante discussie over het begrip complexiteit - het speelveld van de manueel therapeut – de specialist fysiotherapie. Complexiteit, zo ging de discussie, vraagt om meer dan behandelvaardigheden. Het onderscheid zit in de analyse van de situatie en samen met de patiënt bepalen van de juiste  en passende aanpak. Complexiteit is ook meer dan een complex medisch vraagstuk, ook de omstandigheden (context) kunnen complex zijn en van invloed op de aanpak.

Nadere uitwerking

In het beroepsprofiel wordt dit onderscheid nog onvoldoende duidelijk gemaakt. Op verzoek van de ALV zal dit dan ook verder worden uitgewerkt en wellicht tot een aanpassing leiden van het beroepsprofiel. Ook het beoordelen van de complexe omstandigheden van onze patiënten vraagt in de kern een specialistische kennis, een specialistisch niveau.

Casemanager

Het toont ook aan dat de specialist fysiotherapeut meer is dan de beheersing van specifieke vaardigheden. Het geeft de richting aan naar een nieuwe rol, die van casemanager die binnen een praktijk als ‘spelverdeler’ kan fungeren en bepaalt tot waar een specialistische aanpak nodig is en wanneer een reguliere aanpak passend of zelfs fysiotherapie niet meer nodig is. Kortom – zinnige en zuinige zorg met de deskundige specialist op de juiste plek.

Kansen of mogelijkheden?

Vanuit deze optiek wordt duidelijk dat de beroepskolom fysiotherapie een gelaagdheid van deskundigheid nodig heeft. Niet iedereen hoeft specialist te zijn en niet alles moet generalistisch genoemd worden. Op deze wijze is er ook nog ontwikkeling en groei mogelijk voor aankomende fysiotherapeuten en ruimte voor talent.

Wel zal er een eenduidig basisniveau moeten komen. Master-niveau is hierbij het uitgangspunt voor de toekomstige fysiotherapeuten. Vanuit die basis kan dan gespecialiseerd worden in de vele richtingen die ons beroep kent.

Gerard van der Wees

Voorzitter NVMT

 

Trefwoorden: