Van de Voorzitter – Wie ben je en wat beteken je?

27 mrt 2018
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Dat is de kern van veel activiteiten van de NVMT als het gaat om de manuele therapie en de manuele therapeut voor het voetlicht te brengen. Als manueel therapeuten zijn we goed opgeleid en scholen we ons regelmatig bij. Zowel binnen als buiten het directe vakgebied van de manuele therapie. Dat zorgt ervoor, dat we als beroepsgroep aan kunnen tonen wie en wat we zijn. Er komt meer en meer onderbouwing voor ons vakgebied, voor ons specialisme. Daarmee geven we aan wie we zijn.

Wat beteken je?

Daarnaast is er het fenomeen ‘wat beteken je’. Wat betekenen manueel therapeuten nu voor de maatschappij, voor de samenleving, voor de patiënt. Alleen door te zijn wie we zijn, is dat nog niet gegarandeerd. Daar komt meer bij kijken. De patiënt en verzekeraar vragen anno 2018 meer van ons en willen meerwaarde zien in onze resultaten. Die meerwaarde levert naar mijn idee ook het merendeel van onze collegae. Door opleiding, ervaring en scholing ontstaat dat en neemt onze meerwaarde jaarlijks toe. Tegelijkertijd ligt er een verantwoordelijkheid bij de beroepsgroep om steeds goed te luisteren wat de patiënt en ook verzekeraars van ons verwachten. Het borgen van de kwaliteit van de manuele therapie is een van de aspecten daarbij. Dat streven zit in de manueeltherapeut en in de NVMT. De patiënt verwacht ook niet anders. Ook verzekeraars verwachten dat. En hebben hun eigen invalshoeken om met onze meerwaarde om te gaan. Dat leidt geleidelijk tot verandering. De verandering is dat we een weg ingaan van uitkomsten financiering (wat beteken je) in plaats van aanbod financiering (wie ben je). Dat vraagt om een interne discussie over de vraag of wij altijd wel voldoende ‘aantoonbare waarde’ bieden en goed aansluiten bij de vragen en verwachting van patiënten en financiers.

Wat krijg je?

Tegelijkertijd zie je dat in de vergoedingen niet terug. Dus is er een voortdurend spanningsveld tussen wat we leveren versus wat we daarvoor vergoed krijgen. Dat voelt vaak oneerlijk, onrechtmatig en niet bepaald gehonoreerd naar prestatie op individueel niveau. Aan de andere kant zie je als praktijkhouder wel degelijk een aanzuigende werking door goed functionerende (manueel) therapeuten in de praktijk. Met omzetgroei tot gevolg.

MT-Ned(t)

Als NVMT zijn we een organisatie voor en door leden. Dat is onze corebusiness en zal ook zo blijven. Tegelijkertijd zijn praktijken voor de NVMT-leden net zo goed van groot belang om een goede organisatie voor en relatie mee te hebben. In de discussie die we als bestuur voeren rond het thema MT-Ned(t) komen deze verschillende aspecten ook regelmatig naar voren. Willen we de belangen van onze leden goed kunnen behartigen  zullen we ook de praktijken/praktijkhouders daarbij moeten betrekken als partner. Om ook via die route de manuele therapie beter voor het voetlicht te krijgen en als specialisme maximaal in te zetten. MT-Ned(t) kan daar een middel voor zijn. Dat bleek ook op de recente heidag van de NVMT waar we met verschillende geledingen van de NVMT hier dieper over hebben doorgesproken. De uitkomsten bieden perspectief om op dit model door te borduren. De komende periode willen we onze leden via berichtgeving en ledenavonden informeren en betrekken. Zoals afgesproken in de ALV van 30 november 2017 komt dit onderwerp in de aanstaande ALV op 21 juni op de agenda om over doel en richting samen een besluit te kunnen nemen.

Gerard van der Wees

Voorzitter NVMT

Trefwoorden: