Van de Voorzitter – Meer inhoud minder beleid

27 nov 2018
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Het jaarplan van de NVMT voor 2019 is gereed en als het goed is krijgt dit de instemming van de leden. Dat is namelijk de routine van het bestuur en de vereniging die wij elk jaar trouw doorlopen. En daar zit nu net mijn probleem. Het jaarplan is een weergave en vertaling van wat er leeft binnen de vereniging, het vakgebied, ontwikkelingen in de wetenschap en de gezondheidszorg in het algemeen. Opgesteld door het bestuur naar beste weten en inzichten. Geaccordeerd door de meerderheid van de aanwezige leden op een ALV.

Hoeveel leden kiezen het beleid...?

Tot zover niets mis lijkt het. En toch: het aantal leden op een ALV is misschien net 1% van het totaal aantal leden en zij beslissen over de toekomst van de vereniging en de vakinhoudelijke ontwikkeling. Maar ook over de besteding van het geld dat elk jaar door de leden wordt ingebracht.

Als we de leden hiernaar vragen is steevast het commentaar dat zij niet geïnteresseerd zijn in beleid, maar wel in inhoudelijke onderwerpen. Dat klopt, en dat snap ik ook. De inhoudelijke bijeenkomsten worden goed bezocht en het jaarlijkse symposium is altijd volledig bezet.

In het jaarplan gaan de meeste onderwerpen over inhoud en wat ervoor nodig is om dit op het hoogste niveau te krijgen en te houden, het gaat over betrokkenheid van de leden en hoe wij de manuele therapie goed over het voetlicht krijgen bij verwijzers. En vooral hoe wij als specialisten op masterniveau onderscheidend zijn. Toch beslist 1 %......

 

Wat is jouw waarde?

Ik geloof niet dat iedereen zo tevreden is dat zij het bestuur klakkeloos volgen en vertrouwen geven. Zo moet het niet. Wat duidelijk is, is dat alles draait om de relatie tussen manueel therapeut en patiënt, dat alles draait om de relatie tussen de manueel therapeut en de medici (huisarts en/of medisch specialist), dat alles draait om je plek als specialistisch fysiotherapeut in de praktijk waar je werkzaam bent en de plek van die praktijk in de regio. Dat is ook de dynamiek die zich landelijk ontwikkelt en dat is ook de dynamiek die de NVMT wil volgen.

De vraag is, wat heb jij als manueel therapeut nodig om te kunnen excelleren, om jouw waarde en bijdrage bij de behandeling en vooral het herstel van de patiënt optimaal tot zijn recht te laten komen.

 

Wat is de toekomst?

Meer inhoud, minder beleid zal het credo worden voor de komende jaren. Dat is een ontwikkeling die vanaf de ‘werkvloer’, de praktijksituatie moet komen en dat vraagt om een kritische houding van jullie als leden, als professional op je vak en vooral op hoe je dit vak verder kunt brengen. Minder beleid is minder sturing en invloed vanuit landelijke organisaties als je het mij vraagt. Zichtbare betrokkenheid van de leden bij de inhoud is mij meer waard dan al die beleidsoverleggen en vooral de plannen die over ons uitgestort worden. Inclusief de formele besluitvorming.

Hoe kunnen we die betrokkenheid zichtbaar maken?

Dat willen wij van jullie horen. Daarbij willen we ook met jullie in gesprek gaan over het nut en de noodzaak van de ALV’s, beleidscycli en beleidsplannen. Verras ons en toon je betrokkenheid, dan komen we ongetwijfeld samen een stuk verder.

Gerard van der Wees

Voorzitter

Trefwoorden: