Van de Voorzitter – Zorg op de juiste plek

24 okt 2018
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Manuele therapie is een van de specialisaties die de fysiotherapie rijk is. Specialisatie staat voor groei in kennis en deskundigheid op een deelgebied. Dat vraagt verdieping en wetenschappelijke onderbouwing. De manuele therapie heeft zich middels de beroepsvereniging NVMT intensief ontwikkeld. Niet alleen op landelijk niveau, ook internationaal in de IFOMPT dragen wij stevig bij in de mondiale ontwikkeling van ons vak.

Trots

Met een duidelijk en goed onderbouwd beroepsprofiel hebben we het fundament gelegd onder de masteropleiding. Afgestudeerden worden opgenomen in een register en dit geeft duidelijkheid aan patiënten, verwijzers en verzekeraars. Daar zijn wij trots op.
Manuele therapie is een vak, dat je leert met een jarenlange masteropleiding en vooral veel ervaring in de complexe beweegzorg. Dat heeft ons een speciale plaats gegeven in de fysiotherapie en de gezondheidszorg. Dat geldt trouwens ook voor andere specialisaties zoals bekkenfysiotherapie en kinderfysiotherapie. 

Juiste specialistische aanpak

Het is niet voor niets dat wij met deze drie specialisaties de specialistenstatus willen borgen en laten opnemen in een specialistenregister onder artikel 14 van de wet BIG. Waarom? Niet vanwege ijdelheid. Simpelweg omdat patiënten de garantie moeten krijgen dat een manueel therapeut garant staat voor een specialistische aanpak, handelt als specialist indien dit echt nodig is en anders verwijst naar een collega. Dit houdt in vanuit opleiding en ervaring de juiste inschatting maken voor de juiste aanpak. En alleen in het geval er sprake is van complexe problematiek.

We moeten zuinig zijn op die plek in de gezondheidszorg. We moeten permanent aantonen, dat we die plek waard zijn. Dat doen we met onze wetenschappelijke onderbouwing en in het overleg met verwijzers. Maar ook in het overleg met collega’s bij het maken van juiste behandelkeuzes.

 

Zorgvuldigheid...

Zorgvuldigheid is een andere insteek. Landelijke registratiegegevens laten zien hoeveel manuele therapie wij declareren: 450.000 patiënten per jaar en dat kost 154 miljoen Euro. Dat komt globaal neer op zo’n 9 sessies per casus. Dat zit wel dicht tegen de door veel verzekeraars gehanteerde limiet aan vergoedingen manuele therapie.

In hoeverre zorgvuldigheid een rol speelt bij declareren van de verrichting manuele therapie is een vraag die nog onbeantwoord is, naar mijn idee. Het lijkt erop, dat de ruimte binnen een polis van een patiënt de grenzen van het declareren van manuele therapie bepaalt en niet de noodzaak voor de verrichting zelf. Dat is dan weer aanleiding voor controles op kwaliteit en aanpak van de beroepsgroep in het algemeen of een individuele zorgverlener in het bijzonder. Daarmee kom je uiteindelijk in een neerwaartse spiraal terecht, zoals de discussie rond Prems en Behandelindex laten zien.

 

De juiste plek?

Willen we daarvan weg blijven, dan zal de beroepsgroep uiteindelijk de regie op kwaliteit van de geleverde zorg inclusief declaraties aan verzekeraar of patiënt naar zich toe moeten trekken. Alleen maar roepen, dat we het zo goed doen, is niet genoeg. Wetenschappelijk bewijs is ook niet voldoende. We zullen met elkaar een nieuwe weg in moeten slaan waarbij wij zonder overmatige controles zelf verantwoordelijkheid gaan nemen.

Hoe?

Daarover zijn we in gesprek, kijken we naar andere sectoren zoals de huisartsenzorg die met de ketenzorg veel verantwoordelijkheid naar zich toe heeft getrokken. Maar kijken we ook naar onze plek in de nieuwe dynamiek in de regio, waar De Juiste Zorg op de Juiste Plek onderwerp van gesprek tussen de 2e en 1e lijn zal zijn.
Manuele therapie als specialistische fysiotherapie ziet daar een enorme uitdaging. Dankzij ons specialisme zijn wij in staat om een brugfunctie tussen de gespecialiseerde ziekenhuiszorg en de generalistische eerstelijnszorg in te nemen.

Een uitdaging die wij in gesprek met onze leden en praktijken die manuele therapie aanbieden oppakken. Maar ook met collega fysiotherapie specialisten om zo samen op dat niveau de 1e lijn verder te versterken.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek betekent namelijk ook dat je je bewust moet zijn van je juiste plek met de juiste deskundigheid en vaardigheden in de zorg. Aantoonbaar en geborgd.

Gerard van der Wees

Voorzitter

Trefwoorden: