Van de Voorzitter – Goede vaart

25 sep 2018
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Een zomer als deze zet je weer met beide benen op de grond. Niet alleen door de warmte, maar vooral omdat je de rust krijgt om alle ontwikkelingen en uitdagingen los te laten. En daarna weer eens rustig op te pakken en je te verbazen waar je je zo druk over hebt gemaakt….mijmerend geniet je zo nog even van de laatste warme zonnestralen. Laat de herfst en de winter maar komen ….We zijn er klaar voor.

Koers bepalen

Dat moment was er op 6 september. Bestuur en kaderleden (regio-ambassadeurs en Jong NVMT) kwamen bijeen op de SS Rotterdam. Een symbolische plaats. Stevig verankerd aan de wal samen nadenken over de koers van de NVMT.

Er is hard gewerkt die dag, de uitkomsten worden vertaald in ons werkplan voor 2019 en de jaren daarna en brengen we graag onder jullie aandacht voordat we daarover samen een beslissing nemen tijdens de ALV op 29 november.

 

Welke kant op?

De belangrijkste koerswijziging is de focus op de regionale ontwikkelingen. Versterking van de eerstelijnszorg vindt vooral in regionale verbanden plaats, te beginnen vanuit de huisartsenzorg en daarna steeds meer vanuit de regionale dynamiek en samenwerking tussen en met de belangrijkste partijen in de regio zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en gemeenten. Landelijk gesloten akkoorden en ambities jagen deze ontwikkeling aan en zullen ook voor manueel therapeuten van belang zijn. De ontwikkelingen in de regio betekenen dat meer complexe zorg in de eerste lijn terecht komt. Juiste Zorg op de Juiste Plek is het credo.

Een belangrijke vraag is of wij daar klaar voor zijn. Of wij voldoende aangesloten zijn bij netwerken en regionale afspraken om mee te doen met onze deskundigheid en specialisme voor mensen met complexe klachten. Dat is niet alleen een vraag voor de manueel therapeuten zelf, maar vooral voor de praktijken die de contracten sluiten met zorgverzekeraars en daarmee de verantwoordelijkheid nemen voor de borging van de kwaliteit en praktijkvoering.

 

Koerswijziging

De koerswijzing die op 6 september zichtbaar werd is meer aandacht voor de praktijken die de manuele therapie bieden naast andere specialistische fysiotherapie. Naast de contacten met onze leden willen we ook in gesprek komen met de praktijkhouders om te horen wat zij nodig hebben om in die regionale ontwikkelingen mee te kunnen komen.

Onze regio-ambassadeurs zullen hierin een belangrijke rol gaan spelen om het gesprek met de leden en praktijken op regionaal niveau mogelijk te maken. Daarmee wachten we niet op de bespreking van het werkplan 2019 in de ALV, maar pakken dit al eerder op om te bespreken in de regio’s en waar mogelijk met inzet van digitale mogelijkheden om de mening van de leden te peilen.

Kansen of mogelijkheden?

Een ander speerpunt dat hierbij aansluit is de aandacht en toegevoegde waarde van ons specialisme. Niet alleen als ‘vak’, maar vooral vanuit de vraag welke toegevoegde waarde dit specialisme heeft. We hebben enorm veel Evidence uit wetenschappelijk onderzoek op de uitvoering van ons prachtige vak, maar het is niet eenvoudig om duidelijk te maken dat dit ook voor patiënten zinvol is geweest en wat onze onderscheidende rol is. Dat vraagt inzet van ons allen, en dan niet alleen van de leden van de NVMT, maar van alle manueel therapeuten in Nederland.

De NVMT vertegenwoordigt zo’n 50% van alle manueel therapeuten en wil graag namens alle manueel therapeuten kunnen spreken, met zorgverzekeraars, onderwijs en wetenschap.

Hoe we dat gaan realiseren is ook onderdeel van het gesprek in de regio’s.

Leden zijn de toekomst

Meer aandacht besteden aan de leden, praktijken en regio’s vraagt ook om vertrouwen en ‘ruggesteun’ van onze belangrijkste stakeholders zoals zorgverzekeraars en beroepsverenigingen. Vertrouwen dat de koers van de NVMT bijdraagt aan een de toekomst van ons vak waarin wij betekenisvol kunnen zijn voor patiënten die onze specialistische aandacht nodig hebben. En vertrouwen in de NVMT als vereniging van specialisten waarbij ons ‘radarscherm’ gevuld is met goede informatie over onze omgeving en ons de weg wijst om eventuele stormen of ondiepten te kunnen vermijden.

Goede vaart.

 

Gerard van der Wees

Voorzitter

Trefwoorden: