Van de Voorzitter – Zorg voor de juiste deskundigheid

19 apr 2019
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Op 13 april vond het jaarlijkse NVMT-symposium plaats. Dit keer in Nieuwegein. Een mooie en goed bereikbare locatie. 650 deelnemers en daarmee volledig uitverkocht. Weer meer inschrijvingen dan vorige edities. Dat is een mooi, nee fantastisch resultaat. Met dank aan onze congrescommissie die dit, voor mij als voorzitter althans, moeiteloos voor elkaar heeft gekregen. Niettemin is er achter de schermen veel werk voor verzet. Ook vanaf deze plaats mijn dank aan deze mensen.

Inspirerend en verbindend

Het was dan ook opnieuw een inspirerend congres. Met goede sprekers en tegelijkertijd ook veel onderlinge ontmoetingen. Vriendschappen werden weer aangehaald, nieuwe contacten gelegd. En allen specialisten binnen het domein van de beweegzorg.

Wat maakt ons nou zo speciaal, waar zijn we goed in? Wat is het kenmerk van Manuele Therapie?

Is het ‘Ruimte maken voor beweging’?  Dat is een veelzeggende en ook inspirerende insteek.

Natuurlijk is dit de kracht van de manueel therapeut die op basis van kennis, ervaring en klinisch redeneren die ruimte kan creëren en zo ook ruimte biedt voor het vervolg door de patiënt goed te adviseren over het doen van oefeningen thuis, het inzetten van of verwijzen naar algemene fysiotherapie of ander specialismen binnen of buiten ons vakgebied.

Ruimte maken voor beweging is ook ruimte maken voor de ander, een collega fysiotherapeut. Dat heet samenwerken op basis van competenties.

Ken je grenzen!

Het is ook je eigen beperkingen kennen, dus niet meer inzetten dan nodig is. Want een specialist (dat zijn wij als manueel therapeut) is duur en schaars. Ook wij hebben de verantwoordelijkheid daar zorgvuldig en zuinig mee om te gaan. Met een behandel/ contactgemiddelde per jaar van 4,9 laten we dit ook zien (Bron: Vektis). Zo blijven wij geloofwaardig naar patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars.

Daar werkt de NVMT aan, want onze deskundigheid past in de ontwikkeling om te zorgen voor meer deskundigheid in de 1e lijn, om te zorgen dat niet onnodig medisch specialistische zorg wordt ingezet.

Naast ruimte voor beweging moeten we ook ruimte maken voor onze positie tussen de 1e en 2e lijnszorg. Daar passen wij prima als partner van de huisarts en medisch specialist die aan ons een geloofwaardige en deskundige gesprekspartner heeft. In beleidsjargon heet dat De Juiste Zorg op de Juiste plek, ik voeg daar dan aan toe: door de juiste Deskundige op het juiste Moment.

Start op tijd

Die deskundigheid hebben we en willen we vasthouden. Deskundigheid moeten we ook blijven aantonen. Wat vandaag als deskundig wordt benoemd kan morgen als ‘business as usual’ worden afgedaan. Daarom is het verheugend om te constateren, dat het aantal masters Manuele therapie steeds meer toeneemt. Daarmee neemt het kennisniveau van de beroepsgroep nog steeds toe. Dat blijft belangrijk om aantoonbaar de specialist te zijn en te blijven. 2025 komt er aan. Dan zullen alle CKR-geregistreerde Manueel Therapeuten het master niveau dienen te bezitten om geregistreerd te kunnen blijven.

Nu zijn er nog enkele jaren te gaan, maar het lijkt mij verstandig om niet tot het laatst te wachten met het ingaan van scholingstrajecten om het master-niveau te halen. Diverse opleidingen bieden daar trajecten voor aan en die kan ik u van harte aanbevelen.

Gerard van der Wees

Voorzitter NVMT 

 

Trefwoorden: