Van de Voorzitter - “Masterniveau 2025: Kwaliteit profileert!”

23 aug 2019
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Vanaf 1 januari 2025 moeten alle geregistreerde manueel therapeuten een masterdiploma gehaald hebben. Een besluit dat de leden in 2012 namen. Er is nog ruim vijf jaar de tijd om het diploma te halen. Vanuit de opleidingen ligt er een aantrekkelijk en passend aanbod van (verkorte) masters binnen het domein van de beweegzorg. Als NVMT-voorzitter roep ik op om de komende vijf jaar te gebruiken om te investeren in jezelf en in de toekomst van de manuele therapie.

Gedragen besluit

In de afgelopen jaren hebben we tijdens zeer drukbezochte ledenvergaderingen uitgebreid over het masterniveau gesproken en in 2007 namen de leden het besluit dat een mastertitel belangrijk is voor de manuele therapie. Niet zozeer was de noodzaak van deze mastereis de grote discussie, de mastereis werd wel gedragen door de leden. De discussie ging vooral over het moment van invoering van deze eis: manueel therapeuten moesten – en terecht - wel voldoende tijd krijgen om aanvullende scholing te volgen. Daarover volgde in de ALV van 2012 een besluit.

 

Hoogwaardige zorg

In deze tijd is het naar mijn idee logisch dat we een master-eis als vanzelfsprekend beschouwen. Onze patiënten verwachten van ons de best mogelijke zorg en om die te leveren is een hoog opleidingsniveau noodzakelijk. Naast dat we deze hoogwaardige zorg leveren, moeten we ook bewijzen dat na 2025 elke geregistreerde manueel therapeut over dat niveau beschikt.  

De master-opleidingen in Nederland leveren dat niveau. Ook de verkorte opleidingen. Met het halen van de mastertitel kan het niveau niet alleen naar patiënten, maar ook naar externen aangetoond worden.

Dragende kracht

Door het halen van het masterdiploma kunnen individuele manueel therapeuten het niveau aantonen. Voor de praktijken waar deze masters werken, betekent dit dat zij hoogwaardige zorg aan kunnen bieden en daarmee de positie van de praktijk kunnen versterken. Vanuit eigen ervaring weet ik dat masters binnen een praktijk een grote aanzuigende werking hebben op patiënten. Verwijzers en patiënten weten deze collega’s steeds beter te vinden. Dat maakt masters binnen een praktijk vaak tot dragende krachten, waar ook de niet-masters van profiteren.

Tijd

De harde datum voor het halen van het masterdiploma is 1 januari 2025. Niet-masters hebben nu dus nog vijf jaar de tijd om het diploma te halen. Vanuit de opleidingen ligt er een aantrekkelijk en passend aanbod van (verkorte) masters binnen het domein van de beweegzorg. Met de opleidingen hebben we hierover intensief overleg gehad. Op nvmt.nl vind je een lijst van deze opleidingen.

Bijscholen kost tijd, geld en energie. Maar wat een goede investering is het in jouw eigen toekomst, in de toekomst van het vak én in de toekomst van de praktijk waar je werkt.
 

Nog vijf jaar te gaan. Er is nog tijd genoeg. Benut die tijd zo goed mogelijk.

 

Gerard van der Wees

Voorzitter NVMT

Trefwoorden: