Van de Voorzitter – Terugblikken en vooruitkijken

22 jan 2019
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Op 10 januari j.l. vergaderde het bestuur van de NVMT in het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland gevestigd in Urk. In dit trefpunt ligt ook de geschiedenis van de NVMT en de manuele therapie opgeslagen. Het is een mooie omgeving om dit nieuwe jaar te starten, omgeven door de enorme historie van de Nederlandse gezondheidszorg.

Stilstaan

Daar waar historie heel snel het idee van stoffigheid, oud en niet meer actueel met zich meedraagt biedt zo’n omgeving volgens mij ook veel waarde. Het helpt om stil te staan bij waar de manuele therapie en de vereniging vandaan komen, stilstaan bij wat we doen en of we niet alleen maar hard doorhollen zonder zo nu en dan eens om te kijken. En stilstaan bij wat de omgeving met ons doet, niet in de laatste plaats door de aandacht die de actiegroep fysiotherapie vraagt voor de positie van de fysiotherapie en de fysiotherapeut.

De NVMT draagt zoals eerder gemeld deze inzet een warm hart toe. Over de stijl daarvan kun je van mening verschillen en ook over de effectiviteit. De aandacht is er zowel bij politiek, publiek en beleidsmakers. Met zoveel verschillende belangen binnen onze sector zal het nog veel bestuurlijk gemanoeuvreer vragen om iedereen daarin mee te krijgen. Niet in de laatste plaats de therapeuten in de dagelijkse praktijk. Jullie, de leden van de NVMT.

Positie

In november is door de ALV het jaarplan 2019 vastgesteld. Ook daarin gaat het niet alleen om plannen voor de toekomst, maar vooral ook over de positie van de manuele therapie en therapeut. Een specialist voor complexe musculoskeletale klachten. Op 7 maart is de jaarlijkse voorjaars heidag van de NVMT waar bestuur, kaderleden en commissieleden bij elkaar komen. Ook dan blikken we terug en stellen we ons de vraag of wat we doen er ook toe doet, wat we daaruit leren voor de toekomst.

‘manuele therapeut – analist van uw lichaam’

In Urk viel kwam ik een bord tegen met het oude logo van de NVMT. Interessant was de ‘ondertitel’ die er bij stond: ‘manuele therapeut – analist van uw lichaam’.

Nu gebruiken we een nieuw logo: 'Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie, aangesloten bij het KNGF'.

Als je leert van het verleden was dat oude bordje en die ondertitel zo slecht nog niet. Je las in ieder geval waar we voor staan. Dat geeft te denken. Ter inspiratie las ik hoe een van jullie collega’s, Fysiotherapie de Prinsenhof in Zandvoort,  op zijn site uitlegt wat manuele therapie inhoudt en bijzonder duidelijk maakt waar de manuele therapie voor staat:

‘De manueel therapeut: Analist van uw lichaam!

Bewegingsvrijheid. Daarvoor ga je naar de manueel therapeut. Want als uw bewegingsvrijheid verminderd is, kan manuele therapie de oplossing bieden. Doordat de manueel therapeut uw complete lichaam beoordeelt in plaats van slechts één onderdeel, kan hij een heldere analyse maken van wat er mankeert. De manueel therapeut beoordeelt alle gewrichten in samenhang en zoekt verbanden. Hij kijkt dus verder dan uw specifieke klacht en is daarmee de analist van uw lijf!’

Herkenbaarheid

Een mooie omschrijving van ons vak naar mijn idee. En mogelijk geïnspireerd op het verleden en tegelijkertijd nog zeer actueel. Herkenbaarheid en onderscheid t.o.v. onze collega-fysiotherapeuten blijft immers nog steeds de aandacht vragen. Dat onderwerp zal ook op onze komende heidag een belangrijk onderdeel zijn van de agenda. En dan bezien vanuit het hedendaagse perspectief in een onrustig zorglandschap. Dat laatste is overigens ook van alle tijden en dat besef je eens te meer in de historische omgeving van het Trefpunt in Urk. En dat vind ik dan weer een geruststellende gedachte.

Gerard van der Wees

Voorzitter

 

Trefwoorden: