Van de Voorzitter - “We willen als bestuur graag weten of we de goede dingen doen én of we die dingen goed doen.”

26 jun 2019
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
‘Een Algemene Ledenvergadering saai? Niet die van ons!’ Dat schreven we in de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 5 juni.

Niet saai

En die uitspraak klopte: het was zeker geen saaie ALV. Er werd inhoudelijk goed van gedachten gewisseld tussen leden en bestuur over de kwaliteitsborging van manuele therapie en de ontwikkeling van MT-Ned(t).
Helaas was de opkomst lager dan we hadden verwacht. Dat geeft stof tot nadenken. Wat we zien is dat leden massaal afkomen op inhoudelijke ledenbijeenkomsten, bijvoorbeeld naar ons laatste symposium Shotime over de schouder, waar ruim 600 leden waren. Maar als het om beleidsvraagstukken gaat, is dat anders. Daar is maar een beperkte interesse voor. En dat vind ik niet raar. We zijn uiteindelijk allemaal in dit vak terecht gekomen om ook echt met het vak aan de gang te gaan. Dus van nature ligt de interesse bij veel collegae niet bij beleidszaken.

1 ALV?

Een beroepsvereniging is nodig om het vak te ontwikkelen en een plek te laten houden in het complexe zorgstelsel. En dat doen we als NVMT graag samen met onze leden. We willen als bestuur graag weten of we de goede dingen doen én of we die dingen goed doen. De ervaring met de ALV levert een uitdaging op. Want hoe betrekken we onze leden dan bij deze beleidsvraagstukken? De komende tijd denken we daar als bestuur verder over. We hebben al allerlei ideeën: van digitaal stemmen en webinar-sessies tot meer de regio ingaan. Maar allereerst willen vanaf we volgend jaar nog maar één ALV per jaar houden. Hiervoor vragen we in de volgende ALV formeel toestemming.

Complex?

Voorafgaand aan de ALV van 5 juni verzorgde Talking Physio een rondetafeldiscussie over ‘Complexiteit en de toekomst van de manueel therapeut als fysiotherapie specialist in de regio.’ Deze discussie kun je bekijken op youtube.

En ben je nieuwsgierig geworden naar de - zeker niet saaie - ALV, kijk deze dan (achter de inlog) terug op nvmt.nl.

Gerard van der Wees

Voorzitter

Trefwoorden: