Van de Voorzitter – De maatschappij verandert

27 mrt 2019
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Op het moment van schrijven heeft enkele dagen daarvoor de aanslag in Utrecht plaats gevonden en zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen net achter de rug. Het was een week van verwarring, schrik en heftige emoties. Ook een week van verandering.

Drie groepen

"De maatschappij verandert", constateert Kim Putters, directeur van het Sociaal Plan Bureau op de site van de NOS: "We zien een overgang naar een ander soort samenleving."
Hij maakt voor de duidelijkheid een onderverdeling in drie groepen Nederlanders. "Dertig procent van de samenleving is positief en optimistisch over het leven. Tegenover de groep die er precies andersom over denkt, ook dertig procent. De grootste groep ertussenin is vooral onzeker over heel veel terreinen."

Dat stemt tot nadenken: zou dit ook gelden voor de leden van de NVMT? En wat betekent dit voor de toekomst van de vereniging, van de manuele therapie?

Veel vragen

Deze vragen stonden ook centraal tijdens de heidag op 7 maart j.l.

Bestuur en afvaardiging van leden en werkgroepen waren bijeen in Bunnik om met elkaar stil te staan bij vragen hoe het staat met de manuele therapie als specialisme in de fysiotherapie. Bij de vraag of de kwaliteit nog wel voldoende is gewaarborgd in opleidingen, in de dagelijkse praktijk, in de onderbouwing door wetenschappelijk onderzoek. Wat weten we wel en niet. Welke inzichten hebben we over de dagelijkse praktijk en waarom krijgt de ene patiënt met lage rugklachten manuele therapie en een andere patiënt met dezelfde klachten dit niet. Vragen waar we het antwoord op schuldig blijven. We weten het niet, maar we moeten het wel weten om geloofwaardig te zijn en te blijven naar patiënten en verwijzers en niet in de laatste plaats de zorgverzekeraar.

 

De specialist als brug tussen de lijnen

Werk aan de winkel is de conclusie. De schouders eronder het credo. Positief en vooral voortvarend. De koers die een aantal jaren geleden is ingezet is goed. Die helpt om ons mooie vak te positioneren binnen de fysiotherapie, maar vooral binnen de gezondheidszorg. Er is een beweging ingezet om in regio’s de samenwerking en samenhang te versterken. Om de transitie van niet noodzakelijke ziekenhuiszorg naar de eerste lijn mogelijk te maken. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor de specialist binnen de fysiotherapie om de brug te vormen tussen de 2e en 1e lijnszorg.

Een utopie? Nee, internationaal onderzoek toont dit al aan. Nu wij nog. Als het aan de deelnemers van de heidag zou liggen gaat dat zeker lukken.

 

Ken je grenzen

Wat vraagt dat? Duidelijk zijn in waar je goed in bent en loslaten wat niet tot je specialisme behoort. In onze domeinbeschrijving is dat aangegeven, misschien moeten we dat nog eens kritisch beoordelen was de conclusie op de heidag. Studenten zijn onvoldoende op de hoogte van het beroepsprofiel blijkt tijdens studentenlunches terwijl dit heel duidelijk beschrijft wat tot ons vak hoort, en wat niet. Ook daarin valt nog wat te verbeteren en zal onderwerp van overleg zijn met de opleidingen.

13 april is ons jaarsymposium. Elke keer een energieke en inspirerende ontmoeting van manueel therapeuten. Een keur van internationale sprekers zal ook dit jaar de inleidingen verzorgen.

Ik kijk er nu al naar uit jullie te ontmoeten en vooral te spreken over ons prachtige vak en hoe we hier samen vorm aan blijven geven. Tot de 13e!

Gerard van der Wees

Voorzitter

Trefwoorden: