Van de Voorzitter - Huh, Anderhalvelijnszorg?

17 mei 2019
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Anderhalvelijnszorg is hip. Elk beleidsdocument meldt veelbelovende perspectieven bij de invoering ervan. Toch roept het bij mij de nodige vragen op.

Verschuiving

Anderhalvelijnszorg wordt meestal beschreven als de verplaatsing van een deel van de ziekenhuiszorg naar de huisartsenpraktijk. Bereikbaarheid en gemak voor de patiënt is dan de onderbouwing en het voordeel dat dit ook de kosten van de zorg kan drukken.

Natuurlijk is het van belang om te zoeken naar hoe het goedkoper en efficiënter kan zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit van de zorg, maar is die invalshoek niet te beperkt?

Is anderhalvelijnszorg niet de zorg die plaats vindt op het grensvlak van complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg? Gericht op gezondheidswinst voor de patiënt tegen lagere kosten gecombineerd met een goede toegankelijkheid van de eerstelijn met de specifieke kennis en kunde van de tweedelijn?

In die ontwikkeling van de anderhalvelijnszorg staat de patiënt centraal in het netwerk van zorgverleners. Daarbij gaat het om het begrip complexe of chronische zorg. Daar kom ik zo op terug.

Anderhalvelijnszorg wordt ook genoemd in een andere ontwikkeling die bekend is onder ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. In mijn vorige blog heb ik hier al aandacht aan besteed. Verplaatsen van zorg, vervangen van zorg en voorkomen van zorg zijn de ijkpunten. En het begrip complexe zorg.

Onze kansen

En dan de vragen, die bij mij opkomen:

  • Wat betekent dit nu voor de manuele therapie? 
  • Hoe passen wij hierin
  • Wat zijn onze kansen of juist niet?
  • Wat wordt er dan verwacht van de NVMT?

Kansen zie ik wel, mijn vraag en tegelijk mijn zorg is, of deze belangrijke ontwikkelingen ook bekend zijn bij jullie, hardwerkende specialisten met een volle agenda en weinig tijd om deze ontwikkelingen te volgen.

Anderhalvelijnszorg wordt nu vooral gezien als het verplaatsen van zorg van tweede naar eerstelijn. Vanuit de deskundigheid van de manueel therapeut zou je het moeten hebben over het voorkomen van tweedelijnszorg of het vervangen van onnodige tweedelijnszorg.

Dáár liggen de kansen voor de manuele therapie als specialist fysiotherapeut. Want waar hebben we het over? Over complexe zorg, cq. zorgvragen. En waar ligt nu juist onze kracht als manueel therapeuten? Juist, in het analyseren en behandelen van patiënten met complexe problematiek binnen het Musculoskeletale domein.

Complex?

Maar wat is complex, wat verstaan we daar onder? En hoe gaan we daar mee om? Behandelen manueel therapeuten dan alleen nog maar patiënten met complexe zorgvragen? En hoe past daar de Extended Scope Specialist dan weer in?

De NVMT is hard op zoek naar een nadere duiding van het begrip ‘complex’ in dit kader. Op de laatste ALV in november vorig jaar hebben we daar een eerste besluit over genomen en er wordt hard gewerkt aan een verdere omschrijving en verdieping van dit onderwerp, dit begrip. Daar komen we later dit jaar mee naar buiten.

ALV met inhoud én dichtbij!

In de aanstaande ALV op 5 juni komt dit onderwerp ook ruimschoots aan de orde.  Zoals je weet zijn ALV’s met de ‘verplichte’ beleidskost niet heel erg interessant terwijl het wel gaat om belangrijke beslissingen voor de toekomst van ons vak. Om dat te ondervangen zal de ALV gecombineerd worden met een inhoudelijk thema, die gaat over ons vak en de toekomst ervan. Het thema zal gaan over het bovengenoemde begrip ‘complexiteit’ en hoe dat praktisch handen en voeten te geven. Ook in relatie tot anderhalvelijnszorg.

Leden die hierin vooruitlopen en denken discussiëren met een deskundige over de kansen en mogelijkheden voor de manuele therapie en vooral wat we daar morgen aan moeten doen. De ALV zal net als de afgelopen keer live te volgen zijn, nu op drie locaties: Rotterdam, Roermond en Zwolle. De discussie wordt uitgezonden op het YouTube-kanaal van de NVMT. De NVMT komt zo letterlijk en figuurlijk naar je toe.

Gerard van der Wees

Voorzitter

Trefwoorden: