De Wetenschapsreporter - augustus

23 aug 2019
Roland Reezigt
Roland Reezigt
Van onze Wetenschappelijke reporter
De bijdragen van onze wetenschappelijke reporter voor de maand augustus

Terug van vakantie

Zo’n 70% van de Nederlandse bevolking gaat op zomervakantie (NBTC-NIPO Research ’19). Ook op deze facebook is het even wat rustiger geweest. In de fysiotherapie praktijk is het ook vaak merkbaar dat de zomervakantie gepaard gaat met een rustigere periode.

Tevens lijkt het erop dat patienten hun afspraken minder nakomen in de zomerperiode. In een studie gedaan in Israel bleek dat tijdens de vakantiedagen 32% van de afspraken niet na gekomen werd t.o.v. 24% in normale tijden. Met name patiënten die al vaker een episode bij deze pijnkliniek waren geweest lieten het vaker afweten. Vrouwen overigens ook, 35% vs 21%. Verondersteld werd dat gedurende vakantieperiodes het welzijn verhoogd is onder patienten, er meer familiaire support is en zodoende mensen beter om kunnen gaan met hun pijnklachten, waardoor ze afspraken overslaan. In dit geval ging het niet om missen van afspraken doordat ze op vakantie waren.

Op vakantie gaan is bovendien helemaal geen slecht idee in het licht van gezondheid.

Vrij tijd en ‘leuk dingen’ doen hebben een positieve invloed op het humeur en het stressniveau. Er is ruimte voor sociale bezigheden, voor plezier maken, voor fysieke activiteiten (zoals met name fietsen, lopen en zwemmen) en er is meer tijd voor goede nachtrust. Dit allen kan bijdragen aan herstel. Er is aardig wat onderzocht qua welk effect vakantie (>7 dagen) heeft het herstel in het algemeen bij werkende mensen. Echter zien we in de hedendaagse maatschappij ook dat de totale duur van vakantie af begint te nemen (ter illustratie, vakanties Oostenrijk duurden gem 6.2 dagen in 1980 en 3.6 dagen in 2012. Vandaar dat het ook tijd wordt om te kijken of kortdurende vakanties (4 dagen – een lang weekend) een even grote positieve invloed hebben.

Twee groepen werden gerukruteerd, waarbij 1 een lang weekend weggingen (en hierbij 1 sessie Nordic Walking of Zwemmen mee deden en tevens 1 Yoga of Qui-Gong als actief herstel sessie volgden) en 1 groep bleef 4 dagen thuis, mochten alles doen behalve werk gerelateerde zaken. Twintig personen per groep deden mee, de groepen waren gelijk.

Beide groepen hadden een siginificante en relevante verbetering van ervaren stress, herstel, spanning en welzijn. Algemene spanning nam verder af bij de groep die een lang weekend weg ging dan de groep die thuis bleef. De effecten waren 30 dagen (herstel) en 45 dagen (spanning en welzijn) nog steeds merkbaar. Dit overigens in tegenstelling tot o.a. Nederlands onderzoek, waaruit bleek dat na 7 dagen wintersport alle positieve effecten na een week werk verdwenen waren en alle indicatoren weer gelijk waren aan de situatie voorafgaand aan de vakantie. Dit hoeft overigens niets te zeggen over wintersport of het type vakantie, gezien hier geen onderzoek naar gedaan is nog.

Het lijkt erop dat korte vakanties, een lang weekend weg, al een positieve invloed heeft en ingezet kan worden om de gezondheid positief te beïnvloeden. Wellicht is het een idee om elk kwartaal even er tussen uit te gaan om weer ‘op te laden’. En dan hebben we het nog niet eens gehad over hoe leuk het weekend zelf wat, welke invloed het heeft op alle zaken buiten de gemeten factoren in deze studie.

De vakantie van de wetenschapsreporter zit er in ieder geval op, dus je kunt elke week weer een update verwachten.

Bronnen:

  • Short Vacation Improves Stress-Level and Well-Being in German-Speaking Middle-Managers—A Randomized Controlled Trial Cornelia Blank, Katharina Gatterer, Veronika Leichtfried, Doris Pollhammer, Maria Mair-Raggautz, Stefan Duschek, Egon Humpeler, Wolfgang Schobersberger Int J Environ Res Public Health. 2018 Jan; 15(1): 130. Published online 2018 Jan 13. doi: 10.3390/ijerph15010130
  • Ratmansky M, Hai N, Schlossberg T, Mimouni-Bloch A, Schweiger A. Does pain take holidays? Non-attendance rates at a hospital-based pain clinic are elevated during the Jewish high-holidays. Isr J Health Policy Res. 2017 Mar 31;6:11. doi: 10.1186/s13584-017-0132-9. eCollection 2017. PubMed PMID: 28373903; PubMed Central PMCID: PMC5374672.
  • Does Physical Activity during Alpine Vacations Increase Tourists’ Well-Being? Philipp Schlemmer, Cornelia Blank, Martin Schnitzer Int J Environ Res Public Health. 2019 May; 16(10): 1707. Published online 2019 May 15. doi: 10.3390/ijerph16101707 PMCID: PMC6572591
  • Bloom, Jessica & Geurts, Sabine & Taris, Toon & Sonnentag, Sabine & Weerth, Carolina & Kompier, Michiel. (2010). Effects of vacation from work on health and well-being: Lots of fun, quickly gone. First publ. in: Work & Stress 24 (2010), 2, pp. 196-216. 24. 10.1080/02678373.2010.493385.

Trefwoorden: