De Wetenschapsreporter

30 jan 2019
Roland Reezigt
Roland Reezigt
Van onze Wetenschappelijke reporter
De bijdragen van onze wetenschappelijke reporter voor de maand januari.

Hoe groot is de diagnostische waarde van schoudertesten?

In de literatuur zijn meer dan 180 verschillende schoudertesten beschreven. Algemeen aangenomen wordt dat een test je helpt binnen je klinisch redeneren om de 'kans op de aandoening' te beinvloeden; een negatieve test maakt de kans kleiner, een positieve test maakt de kans groter.

Er zijn testen die deze kans nauwelijks beinvloeden, er zijn testen die deze kans meer beïnvloeden. Dit is uit de drukken in Diagnostische Odds Ratio (grofweg 'de kansverhouding tussen vals/terecht positieve/negatieve bevindingen - zie https://en.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_odds_ratio).

Hogere DOR betekent meer 'kansverschuiving', meer invloed op klinisch redeneren. In deze open acces systematic review hebben Gismervik et al de testen in kaart gebracht. De klinische waarde van op zich zelf staande tests is laag, wat een hint is om met name tijdens de anamnese sterk door te vragen, achtergrondkennis over diverse aandoeningen te hebben en goed op de hoogte te blijven.

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28122541

Gismervik SØ, Drogset JO, Granviken F, Rø M, Leivseth G. Physical examination tests of the shoulder: a systematic review and meta-analysis of diagnostic test performance. BMC Musculoskelet Disord. 2017 Jan 25;18(1):41. doi:
10.1186/s12891-017-1400-0. Review. PubMed PMID: 28122541; PubMed Central PMCID: PMC5267375.

Ook interessant om te lezen naast bovenstaande bron:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22773322/

Hegedus et al. Which physical examination tests provide clinicians with the most value when examining the shoulder? Update of a systematic review with meta-analysis of individual tests. Br J Sports Med. 2012 Nov;46(14):964-78. doi: 10.1136/bjsports-2012-091066. Epub 2012 Jul 7.

Bewegen mensen met lage rug pijn anders dan zonder pijn?

Wanneer we pijnwetenschap heel 'grof' samenvatten, zouden we kunnen kijken naar de "Body-self Neuromatrix" van Joel Katz en Ronald Melzack (2001). Pijn is een onderdeel van het beschermings-mechanisme. Het is het alarm wat af gaat bij potentieel gevaar. De 'beslissing' wordt gebaseerd op meer dan alleen sensoren, óók op basis van cognitieve systemen en emotie gerelateerde systemen. Maar, pijn, het alarm, is niet de enige output om ons te beschermen. Ook actieprogramma's veranderen en stress-regulatie programma's worden in gang gezet.

Op basis van deze theorie keek men of mensen met lage rug pijn dan ook daadwerkelijk andere actieprogramma's hadden dan mensen zonder lage rug pijn. 126 mensen zonder LWK pijn en 140 mét (persisterende) LWK pijn deden mee en beweging werd met draadloze sensoren bekeken.

En ja, zoals het model uit 2001 suggereert, vonden ze verminderde rompflexie (18* minder, p <.0001), lwk flexie (6* minder, p <.0001), bekkenkanteling (11* minder, p < .0001), meer m. erector spinae activatie, vertraagde start van bekkenkanteling en de activiteit duurde langer om uit te voeren (van 0.21s naar 0.36s, p = .023).

Men vond een grotere verandering van actieprogramma's bij mensen met hogere pijnscores.

Bron (Open Acces):

Does movement matter in people with back pain? Investigating ‘atypical’ lumbo-pelvic kinematics in people with and without back pain using wireless movement sensors -  Robert A. Laird, Jennifer L. Keating, Kasper Ussing, Paoline Li and Peter Kent
BMC Musculoskeletal Disorders 2019 20:28
https://doi.org/10.1186/s12891-018-2387-x

Hoogcervicale manipulatie, hoeveel beweging levert dit op in C0-C2?

Op 20 fresh-frozen specimen hebben de onderzoekers hoogcervicale rotati high-velocity, low-amplitude manipulaties uitgevoerd. Tijdens de HVT werd bekeken hoeveel rotatie om de x, y en z as er daadwerkelijk plaats vond, gezien dit informatie geeft over mogelijke rek op de a.vertebralis en overige structuren. Belangrijk in relatie tot mogelijke relaties met adverse events tijdens/na manipulatie.

Het blijkt dat de bewegingen kleiner zijn dan bewegingen tijdens regionale mobilisaties. Om en nabij 1° rotatie om alle 3 de assen treedt op, wat een minimale rek/krachtenoverdracht op de a. vertebralis zal betekenen.

Bron:
Intended and non-intended kinematic effects of atlanto-axial rotational high-velocity, low-amplitude techniques - Cattrysse E, Gianola S, Provyn S, Van Roy P.  (Vrije Universiteit Brussel, Department of Experimental Anatomy) Clin Biomech (Bristol, Avon). 2015 Feb;30(2):149-52. 
doi: 10.1016/j.clinbiomech.2014.12.008. Epub 2014 Dec 20

Trefwoorden: