NVMT Wetenschappelijk Fonds - Call 2019 nu online!

4 dec 2018
De NVMT streeft er naar om het vakgebied maximaal te ondersteunen in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daartoe heeft het bestuur van de NVMT met ingang van 2017 een wetenschappelijk fonds in het leven geroepen dat jaarlijks manueel therapeutische onderzoeken ondersteunt. Ook in 2019 is het mogelijk om projecten in te dienen voor honorering binnen het wetenschappelijk fonds.

Onderwerpen

Voor de Top-down subsidie biedt het bestuur van de NVMT u de mogelijkheid onderzoeksvoorstellen in te dienen die betrekking hebben op manuele therapie bij complexe neuromusculoskeletale gezondheidsproblemen.

Het onderwerp voor de Bottom-up subsidie kan door de aanvrager naar eigen inzicht vastgesteld worden. De voorkeur gaat uit naar voorstellen met een innovatief karakter en/of voorstellen waarbij de bijdrage van de NVMT met name gebruikt zal worden voor betaling van materiele kosten.

Trefwoorden: