Een goed idee? Kom er nu mee!

14 jun 2018
Het bestuur van de NVMT heeft met ingang van 2017 een wetenschappelijk fonds in het leven geroepen. Het wetenschappelijk fonds sluit aan bij de missie van de NVMT om de positie van haar leden te versterken door kwaliteit en ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren, te borgen en daarbij gebruik te maken van wetenschappelijke ontwikkelingen.

Herhaling oproep!

Voor de bottom-up subsidie zijn voor de ronde 2018 onvoldoende aanvragen ingediend. Daarom heeft het bestuur van de NVMT besloten de call voor bottom-up aanvragen te herhalen. Het onderwerp voor bottom-up onderzoek kan door de aanvrager naar eigen inzicht vastgesteld worden. Hiervoor kunnen onderzoeksvoorstellen tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per voorstel ingediend worden.

Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren, lectoren en gepromoveerde onderzoekers/docenten verbonden aan Nederlandse universiteit, hogeschool of een Nederlandse opleiding manuele therapie (welke recht geeft op opname in het CKR manuele therapie). Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt u geadviseerd met uw project aansluiting te zoeken bij de hierboven genoemde instellingen. Heeft u geen contacten binnen deze instellingen? Neemt u dan contact op met de NVMT en we zullen kijken of wij u kunnen ondersteunen bij het vinden van een geschikte onderzoekspartner.

Aanvragen dienen uiterlijk 16 september ontvangen te zijn door het secretariaat (secretariaat@nvmt.nl). 

Trefwoorden: