Survey over de inventarisatie van psychosociale factoren door manueel therapeuten bij patiënten met lage rugpijn in de eerste lijn.

3 jul 2018
Door middel van deze enquête willen wij inzicht krijgen in de mate waarin de psychosociale domeinen van de ICF door Nederlandse manueel therapeuten worden geïnventariseerd in diagnostiek en behandeling bij patiënten met lage rugpijn in de eerste lijn.

Doe mee!

Met uw kennis en expertise draagt u bij aan verdere onderbouwing van het beroep!

Het invullen van deze enquête duurt circa 8 minuten. Door uw deelname helpt u ons informatie te krijgen over het klinisch redeneerproces van manueel therapeuten.

U kunt de enquête openen en invullen via deze link:

https://psychosociaallrp.questionpro.com/

Wij danken u hartelijk voor uw deelname. Het draagt bij aan verdere wetenschappelijke onderbouwing van ons vakgebied.

Namens de leden van de onderzoeksgroep:

Dr. Hank Hallegraeff

Dr. Emiel van Trijffel

Leonie van Zweden, MMT

Trefwoorden: