Complexiteit en MT-Ned(t) besproken tijdens ALV NVMT

5 jul 2018
Afgelopen ALV op 21 juni was voor ons als bestuur een bijzondere bijeenkomst. Aan de ene kant de extreem lage opkomst, 9 aanmeldingen. Dit vraagt op korte termijn aanpassingen in de statuten om de ALV te digitaliseren. Aan de andere kant creëerde deze kleine groep ook de uitnodiging om heel open en eerlijk een mening te geven over de onderwerpen op de agenda. - Complexiteit - MT-Ned(t)

Complexiteit

De definiëring van de term complexiteit is door de commissie complexiteit uitgebreid toegelicht en vormt een hele goede basis voor de manier waarop wij als manueeltherapeuten ons klinisch redeneerproces invullen.

Op deze manier kunnen wij ons domein Manuele Therapie, zowel op basis van specifiek handelen als klinisch redeneren in complexe gezondheidsproblemen in het musculoskeletale gebied goed onderbouwen.

MT-Ned(t)

Het onderwerp MT-Ned(t) is misschien nog wel complexer. Op dit moment hebben we te maken met twee belangrijke invloeden.
Er wordt op dit moment druk gevoeld vanuit verschillende richtingen.

Manueel therapeuten ervaren druk:

  • vanuit de zorgverzekeraar, zij willen met een beheersmodel de kosten onder controle houden

Zorgverzekeraars ervaren druk:

  • vanuit de Actiegroep Fysiotherapie, zij brengen via Facebook de verstoorde balans tussen eisen van de zorgverzekeraar en de vergoeding die er tegenover staat naar buiten.

Leden van de NVMT ervaren druk:

  • vanuit het bestuur, zij wil via het oprichten van MT-Ned(t) de borging van de kwaliteit in eigen hand houden.

De andere invloed is van het vertonen van onacceptabel gedrag. Er wordt onacceptabel gedrag vertoond door:

  • de zorgverzekeraars, een overdaad aan regels en beperkingen tegen een niet-marktconform tarief
  • de beroepsgroep, declaratiegedrag van collega’s, het onterecht of overmatig declareren van het tarief manuele therapie

Het bestuur wil aan de ene kant ervoor zorgen, dat de borging van de kwaliteit door de beroepsgroep zelf gedaan wordt en niet door de zorgverzekeraar. De leden op de vergadering hebben duidelijk aangegeven, dat zij dit ook willen, maar moeten we nu weer een nieuw systeem gaan optuigen en geeft dit garanties voor een marktconform tarief??

vragen? Stel ze gerust!

Beide vragen kun je niet met zekerheid positief beantwoorden.  Dit betekent, dat we nog eens heel goed met verschillende partijen moeten overleggen welke oplossingsrichtingen hiervoor zijn. Wij zullen na de zomer ook met Actiegroep Fysiotherapie hierover van gedachten wisselen.

Wij staan open voor uw mening hierover. Laat dit weten via: secretariaat@nvmt.nl.

Trefwoorden: