Fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten gezocht voor deelname focusgroep over aandacht voor werk vanuit de behandeling

20 nov 2018
Het werk is een belangrijk onderdeel van het leven van mensen. Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat worden (deels) veroorzaakt door het werk of hebben invloed op het werk. Binnen de gezondheidszorg is echter onvoldoende aandacht voor het werk van de cliënt, wat ertoe kan leiden dat cliënten langzamer of minder goed herstellen. Het blijkt dat algemeen fysiotherapeuten het lastig vinden om het werk van hun cliënt in hun handelen te integreren en om de cliënt te betrekken bij de besluitvorming. Ook het verwijzen naar en het samenwerken met andere (arbo)zorgverleners kan beter. Om die reden nodigen we fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten uit om met ons in gesprek te gaan in hoeverre ze werkgericht werken en wat ze daarvoor nodig hebben. Ook manueel therapeuten kunnen deelnemen aan deze focusgroepen.

Trefwoorden: