Enquête samenwerking tussen manueel therapeut en sportfysiotherapeut

31 okt 2018
De NVMT en de NVFS hebben het initiatief genomen om te onderzoeken wat de overlap is tussen de werkzaamheden van de manueel therapeut en de sport fysiotherapeut. Daarnaast willen wij graag weten hoe het staat met de samenwerking tussen de manueel therapeut en de sport fysiotherapeut. Dit inzicht willen de NVMT en de NVFS gebruiken om te beoordelen hierin samen aandacht voor te vragen met scholing en/of gezamenlijke bijeenkomsten. Graag vragen wij uw medewerking in dit onderzoek door het invullen van een enquête.

Trefwoorden: