Jaarlijkse WCF Proefschriftprijs

31 okt 2018
Het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF nodigt bijna of pas gepromoveerde onderzoekers en hun promoteren uit om mee te dingen naar de jaarlijkse WCF Proefschriftprijs.

Ding jij mee?

Deze WCF Proefschriftprijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.500 euro en wordt toegekend aan het beste proefschrift dat in de periode 1 januari – 31 december 2018 is verdedigd of door de leescommissie is goedgekeurd. De jury wordt gevormd door alle leden van het WCF. Zij beoordelen de voorgedragen proefschriften op relevantie, originaliteit, methodologie en impact voor het werkveld. Alle voorgedragen kandidaten wordt gevraagd om tijdens de Wetenschapsdag Fysiotherapie (datum en locatie volgen) een korte pitch te houden over zijn of haar proefschrift . Dit jaar telt de inhoud en kwaliteit van de pitch mee in de beoordeling. De proefschri1prijs wordt tijdens het middagprogramma van de Wetenschapsdag uitgereikt.

Om in aanmerking te komen voor deze prijs dient uiterlijk 31 december 2018  het proefschrift (in pdf) en een beargumenteerde aanbeveling van de promotor aangeleverd te worden op WCF@kngf.nl

Criteria

Om in aanmerking te komen voor WCF Proefschri1prijs gelden de volgende criteria:

  • het proefschrift is in de periode 1 januari 2018 - 31 december 2018 verdedigd of door de leescommissie goedgekeurd
  • de promovendus is fysiotherapeut
  • het onderzoek is relevant voor de fysiotherapie
  • de promovendus bezit de Nederlandse nationaliteit
  • de promotie vindt/vond plaats aan een Nederlandse universiteit
  • het proefschrift is in het Nederlands of Engels geschreven
  • de aanmelding wordt vergezeld door een aanbeveling van de promotor.

Het WCF ziet uw proefschri1 met veel belangstelling tegemoet.

Trefwoorden: