Uitslag NVMT Wetenschappelijk Fonds call 2018

18 sep 2018
Het bestuur van de NVMT heeft met ingang van 2017 het Wetenschappelijk Fonds in het leven geroepen. De NVMT vindt het belangrijk onderzoek naar o.a. manueel therapeutische diagnostiek, de effectiviteit en meerwaarde van manuele therapie, de werkingsmechanismen, en innovatieve projecten te stimuleren. Dergelijk onderzoek wordt vaak niet door andere subsidieverstrekkers gehonoreerd. Het Wetenschappelijk Fonds sluit aan bij de missie van de NVMT om de positie van haar leden te versterken door kwaliteit en ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren, te borgen en daarbij gebruik te maken van wetenschappelijke ontwikkelingen

Onderzoeksvoorstellen

De subsidie call van 2018 die de NVMT begin dit jaar uitzette, heeft geleid tot honorering van één onderzoeksvoorstel. Op voordracht van de NVMT Wetenschappelijke Commissie heeft het bestuur van de NVMT besloten het volgende onderzoeken te honoreren:

Top-down onderzoek: Immunomodulatie na manuele therapie: Een studie naar het werkingsmechanisme van manuele technieken. (Hoofdaanvrager: dr. Hetty Bontkes). Vraagstelling van dit onderzoeksvoorstel is of de immuunrespons na manuele therapie bij patiënten met aspecifieke nekpijn die een onmiddellijke pijnreductie ervaren na manuele therapie (responders) verschillend is t.o.v. patiënten die dit effect niet ervaren (non-responders) en t.o.v. een placebo-behandeling.

De call voor bottom-up onderzoek is onlangs herhaald vanwege onvoldoende respons. De uitslag van deze herhaalde call wordt in oktober bekend gemaakt.

Aanvullende informatie

Binnen het Wetenschappelijk Fonds worden twee subsidievormen onderscheiden, namelijk: top-down onderzoek (max 50.000 euro) en bottom-up (max 10.000 euro) onderzoek. In 2017 richtte het top-down onderzoek zich op manueel therapeutische diagnostiek. Het top-down onderzoek dient aan te sluiten bij de geformuleerde call van het NVMT bestuur. Het onderwerp voor bottom-up onderzoek kan door de aanvrager naar eigen inzicht vastgesteld worden en het onderwerp hoeft zich niet op een bepaald aspect van het manueel therapeutisch handelen te richten.

De call voor de ronde van 2019 zal in dit najaar op de website van de NVMT geplaatst worden. Stuur een mail naar secretariaat@nvmt.nl indien u hiervan bericht wilt ontvangen.

Trefwoorden: