Redacteuren gezocht voor NVMT sociale media

22 jan 2019
De NVMT wil meer en actiever gebruik maken van sociale media. We zien het vooral als een manier om informatie, kennis en ontwikkelingen te kunnen delen.

Doe je mee?

Niet vanuit alleen met de NVMT, maar vooral tussen en met elkaar. We zien dat er veel kennis en ontwikkelingen zijn in het veld die veel inzicht geven in wat er speelt in de manuele therapie. Dit jaar is daarmee een eerste start gemaakt door de wekelijkse blog van Roland Reezigt over interessante zaken uit de wetenschappelijke literatuur.

We zoeken daarnaast leden die bereid zijn om als Redacteur Sociale Media van de NVMT actief informatie, ontwikkelingen en informatie te verzamelen en te delen.

Vanuit de dagelijkse praktijk of vanuit onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Het doel is om zo een discussie te kunnen starten of meningsvorming over ons prachtige vak.

Heb je hiervoor belangstelling laat dit dan weten via e-mail: secretariaat@nvmt.nl

We nemen dan contact op en zullen je uitnodigen voor een bijeenkomst om met andere belangstellenden over de opzet, etc. van gedachten te wisselen en afspraken te maken.

Trefwoorden: