Aangescherpt advies: geen face-to-face behandeling indicatie manuele therapie

23 mrt 2020
Het bestuur van de NVMT heeft besloten haar advies ten aanzien van behandeling van mensen met een indicatie manuele therapie aan te passen.

Geen face-to-face behandeling

Het bestuur adviseert vanaf heden behandeling alleen met gebruik van digitale middelen uit te voeren en raadt face-to-face behandeling af.

Al eerder adviseerde de NVMT bij mensen met het coronavirus of verkoudheidsklachten niet face-to-face te behandelen en terughoudend te zijn bij het behandelen van mensen die tot kwetsbare groepen behoren. Dit advies wordt nu dus uitgebreid. Bij alle groepen, dus ook bij mensen zonder verkoudheidsklachten, wordt geadviseerd niet face-to-face te behandelen en alleen gebruik te maken van digitale middelen. Dit advies geldt ten minste tot 6 april 2020.

In uitzonderingsgevallen kan in samenspraak met de cliënt besloten worden dat beperkte face-to-face behandeling uitgevoerd wordt. De NVMT adviseert hier, net zoals het KNGF, alleen toe te besluiten indien er sprake is van een irreversibele achteruitgang van het functioneren. Bij face-to-face behandelen dient de therapeut de voorschriften  van het RIVM met betrekking tot het werken met (mogelijke) met corona besmette cliënten in acht te nemen en het stappenplan op de KNGF website te volgen (triage coronarisico en overleg met verwijzer).

Het KNGF komt vandaag met een update van haar advies. Wij adviseren u de berichtgeving hieromtrent in de gaten te houden. Ook adviseren wij  u onze website en de website van het KNGF in de gaten te houden voor de laatste aanbevelingen en adviezen.

Trefwoorden: