Behandeling van mensen met een indicatie manuele therapie

20 mrt 2020
Bij mensen met het coronavirus of verkoudheidsklachten wordt er in beginsel niet door de manueel therapeut behandeld. Over het algemeen zijn klachten waarvoor de cliënt naar de manueel therapeut komt niet zo urgent dat manuele therapie noodzakelijk is als men ook verkoudheidsklachten heeft en/of een verdenking op het coronavirus. In specifieke gevallen kan hier door de manueel therapeut van afgeweken worden, indien er gebruikt wordt gemaakt van beschermende kleding (conform richtlijnen).

Advies

Bij mensen zonder verkoudheidsklachten (al dan niet gerelateerd aan het coronavirus en conform richtlijnen RIVM) kan de manueel therapeut ​overeenkomstig de adviezen aan de fysiotherapeut behandelen, zoals eerder door het KNGF is gecommuniceerd. We bevelen aan om terughoudend te zijn bij het behandelen van mensen die tot kwetsbare groepen behoren. Met betrekking tot de gebruikte technieken worden technieken waarbij het gezicht van de therapeut in de directe nabijheid van het gezicht van de cliënt is zonder beschermende maatregelen (tenminste een mondkapje), afgeraden.

Digitale middelen gebruiken

Tot zover het advies. Naast dit advies spreken natuurlijk de voor de hand liggende maatregelen voor zich: hygiëne, patiënten alleen laten komen indien er geen klachten zijn van koorts of verkoudheid, voldoende afstand in wachtkamer en andere ruimtes, enz.
Daarnaast geldt, dat het aan te bevelen is, om gebruik te maken van digitale alternatieven, behandelen op afstand, tele-coaching, etc.
Zie: Paramedische zorgverlening tijdens Coronacrisis

Uiteindelijk gaat het om veilig handelen en behandelen voor zowel u, uw medewerkers en uw patiënten. Verantwoorde zorg gaat hierin voor boven economische motieven. Lees ook het praktische triage stappenplan wat het KNGF zojuist heeft gepubliceerd.

Op dit moment is dit het advies dat we op grond van de beschikbare informatie kunnen geven. In samenspraak met het KNGF en andere Beroepsinhoudelijke Verenigingen worden de te nemen maatregelen dagelijks beoordeeld op juistheid en waar nodig bijgesteld. Indien nodig stellen wij u daar van op de hoogte via een Nieuwsflits van de NVMT of via de E-nieuws van het KNGF.

Trefwoorden: